Proba scrisa examen promovare interna economist II

January 27, 2017

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la examenul de promovare interna economist II in economist I, organizat in ziua de 27.01.2017 –ora 10 in cadrul biroului RUNOS  comisia de examen comunică rezultatul probei scrise, astăzi 27.01.2017 , orele  14.00:

                                  Candidat Punctaj final proba scrisa Rezultat proba scrisă
Halauca Roxana 90 puncte ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna”-Biroul RUNOS

 SECRETARUL  COMISIEI,

Ec. Istrate Magda

Posted in Concursuri by admin