Resultant proba scrisa concurs Referent III (ATAI)

February 20, 2017

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 06.12.2016 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de referent III  in cadrul Serviciului ATAI, Comisia de concurs, numită prin  Decizia 7/25.01.2017  , consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 FERARIU DORINA 32 Respins
2 MATEI CARMEN NICOLETA 26 Respins
3 NEAMTU ANDRA 50.33 Admis
4 NECHIFOR DORIN Absent Respins
5 SAVA ROXANA MARIA Absent Respins

NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare

Secretar,

Ec.Peste Daniela

Posted in Concursuri by admin