Anunt promovare interna

May 2, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 16.05.2017, ora 10.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna, in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar.

A. Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:

 1. prin transformarea postului:
Nr.crt. Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./

Departament

Cond. vechime Data examen
1. Psiholog debutant Psiholog practicant Sectia Neonatologie  12  luni 16.05.2017


B. Dosarul de examen al candidatului
va contine urmatoarele documente:

 • cerere adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”
 • copie act identitate sau orice alt document care atesta identitate ,potrivit legii dupa caz;
 • adeverinta vechime;

Dosarul de examen se va depune la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena  Doamna”-Iasi  ,la biroul RUNOS- telef..0232/210390-INT.203

C) Data limita de depunere a dosarului 05.2017,ora 15.00

D) Probe stabilite pentru examen:

 • proba scrisa  in data de  16.05.2017 ora  10.00

E) Bibliografia de examen: anexata prezentului anunt

Examenul se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi,str.Elena Doamna ,nr.49.


TEMATICA  SI BIBLIOGRAFIE

PENTRU  EXAMENUL DE PROMOVARE  ORGANIZAT IN  DATA DE  16.05.2017 DIN  FUNCTIA DE PSIHOLOG STAGIAR IN PSIHOLOG PRACTICANT

 TEMATICA:

 1. Aspecte privind consilierea psihologica;
 2. Sanatatea si boala;
 3. Interventia psihologica;
 4. Obiectivele consilierii psihologice;
 5. Competentele consilierului psihologic;
 6. Abordarile exerentiale si holiste;
 7. Consilierea specifica obiectivelor medicale;
 8. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
 9. regulamentul de organizare interna si Regulamentul de organizare si functionare a Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi;
 10. Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului psihologilor din Romania;

BIBLIOGRAFIE

1). Codul deontologioc al profesiei de psiholog cu drept de libera practica-www.copsi.ro;

2). Terapia unificarii-Iolanda Mitrofan

3). Orientarea experentiala in pshioterapie –Iolanda Mitrofan;

4). Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului psihologilor din Romania;

5). ROI ,ROF-Spitalul clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”-Iasi

Posted in Promovare interna by admin | Tags: , ,