Rezultat contestatii – concurs fochist si electrician

December 11, 2017

În urma sustinerii depunerii a doua contestatii la punctajul acordat la proba scrisa  la  concursul organizat în data de 06.12.2017 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de fochist , respectiv electrician, Comisia de Contestatie, numită prin  Decizia nr. 325/09.11.2017, respinge ambele contestatii si consemnează rezultatul dupa contestatii , dupa cum urmeaza:

 

Nr crt     Nume Prenume Candidat Punctaj acordat de

Comisia contestatie

Observatii

Admis / Respins

1  Chiriac Stefan         40  Respins
2 Turcan Ilie         41  Respins

 

Rezultatul final al probei scrise – dupa contestatie,  este urmatorul:

Nr crt                      Comisia

 

Candidat

Punctaj

Inainte de contestatie

Punctaj dupa contestatie Punctaj final proba scrisa Observatii

Admis/Respins

1 CAZACU SORIN / fochist 40.33 40.33 Respins
2 CHIRIAC STEFAN/ fochist 44.66 40 40.00 Respins
3 FURCOI MARIUS/ fochist 26.66 26.66 Respins
4 LUCA MIRCEA/ fochist 40.00 40.00 Respins
5 TURCAN ILIE / fochist 45.33 41.00 41.00 Respins
6 GHINIEI ANDREI /electrician 74.00 74.00 Admis
7 MANOLE RADU /electrician 80.00 80.00 Admis

NOTA: La proba interviu se pot prezenta doar candidatii pentru postul de electrician care au obtinut  mai mult de 50 puncte

Secretar,

Ec. Peste Daniela