Rezultate interviu – electrician

December 14, 2017

În urma susţinerii interviului la  concursul organizat în data de 06.12.2017, pentru ocuparea unui post de electrician, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată,  Comisia de concurs consemnează rezultatul la interviu:

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la interviu Rezultat

interviu

1. GHINIEI ANDREI 60.00 p Admis
2. MANOLE RADU 73.33 p Admis

NOTA: * Eventualele contestații se depun la secretariatul unității, în maximum 24 ore de la afișare.

Secretar,

Ec. Peste Daniela

 

Posted in Uncategorized by admin