Rezultatul probei scrise concurs Director Medical

February 27, 2018

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 27.02.2018 –ora 14.00  pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 27.02.2018 , orele  17.00:

Comisia

Candidat

Punctaj final

Proba scrisa

Rezultat

proba scrisă

SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR

7.6

ADMIS

NICULESCU SIMONA 10

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS.

La urmatoarea proba-sustinerea proiectului de management  se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa.

Sustinerea proiectului de management va avea loc in data de 02.03.2018, ora 10:00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna”-Iasi.

SECRETARUL  COMISIEI,

Jr.Popa Raluca