Anunt anulare angajare pentru postul de Economist IA – Biroului Financiar-Contabil

Din motive obiective comisia de selectie a dosarelor  numită prin  Decizia nr.33/08.04.2020, desemnata pentru angajarea fara concurs a functiei temporar vacante de executie in cadrul Biroului Financiar-Contabil – 1 post Economist IA, in conformitate cu art.16. Cap.III din Decretul Presedintelui Romaniei nr,195/2020 (pe perioada determinata de 3 luni) si a Ordonantei de Urgenta nr.40/2020, art.3, alin.(1) nu a putut fi intrunita cu toti membrii, motiv ce duce la anularea angajarii fara concurs a functiei temporar vacante de executie in cadrul Biroului Financiar-Contabil -1 post Economist IA.

Afisat astazi: 22.04.2020.

MANAGER ,
MĂRTINESCU GABRIEL

Sef  Birou  RUNOS,
jur. Popa Raluca

RUNOS,
ing. Adrian Galca

Leave a reply