Anunt de participare nr. 8210/04.10.2019 privind achizitionarea de Servicii de livrare de alimente pentru pacientii internati in cadrul spitalului

Ca urmare a procedurii proprii organizată de Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie Elena Doamna Iasi prin Anuntul de participare nr. 8210/04.10.2019 privind achizitionarea de Servicii de livrare de alimente pentru pacientii internati in cadrul spitalului, cod CPV 55521200-0, cu data limita de depunere a ofertelor 17.10.2019 ora 16.00, comisia de evaluare anunta ofertantii participanti la licitatie:

1. S.C. EUROMEDICAL PROVIDER SRL

2. S.C. VIV FOOD S.R.L.

Leave a reply