Anunt final concurs pentru ocuparea a unui (1) post vacant de Economist IA – in cadrul Biroului Financiar-Contabil, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată

În urma finalizarii concursului pentru pentru ocuparea,  pe perioada  nedeterminata, a   unui (1) post de Economist IA in cadrul Biroului Financiar Contabil  , Comisia de concurs numită prin  Decizia nr. 80/02.09.2021, consemnează rezultatul final al concursului:

Nr.

Crt.

Nume/Prenume Candidat Rezultat selectie dosare Punctajul la proba scrisa Punctaj la interviu Punctajul final obtinut Rezultatul final al concursului
1. HRISCU  RODICA  AURELIA Admis 73.33 90 81.66 ADMIS
2. AVADANII   DORINA Admis Absent RESPINS

Secretar Comisie,

Ing.Adrian Galca

Afisat: 18.10.2021, ora  10.00

Leave a reply