Anunț licitație publică cu strigare – Atribuire contract închiriere spații aflate în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Elena Doamna Iași

Anunț licitație publică cu strigare – Atribuire contract închiriere spații aflate în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Elena Doamna Iași

Licitatia va avea loc pe data de 17 august 2018, ora 12.00, la sediul Sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi, strada Elena Doamna nr. 49, Birou Achizitii Publice.
1. Denumirea locatorului: Consiliul Judetean Iasi
2. Denumirea administratorului: Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi
– CUI administrator :cod unic de inregistrare nr.4701401
– adresa administrator: Elena Doamna nr.49, cod postal 700398, Iasi, jud.Iasi
– nr. de telefon / fax : 0232/210390, 0232 210396
3. Obiectul supus închirierii:
Spațiu cu destinație ”Chiosc Alimentar” din incinta Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi, strada Elena Doamna nr. 49, Corp C2, în suprafață de 22 m2.
4. Documentaţia de atribuire:
– persoana de la care se poate procura un exemplar al documentaţiei de atribuire : Sef ATAI Macarescu Cornel
5. Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea documentaţiei de atribuire:
– garantia de participare la licitație = 1408 lei;
Garantia de participare se poate achita la casieria unitatii sau prin virament bancar in contul nr. .RO09TREZ 4065 041X XX00 0716 , deschis la Trezoreria Iasi
– contravaloarea documentației de participare = 300 lei;
6. Prețul de pornire:
Tariful minim de plecare este de 64 lei/ m² / lună
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.08.2018, ora 10:00;
7. Data limită de depunere a cererilor de inscriere la licitatie/eventuale completari ale dosarului depus inainte de acest termen: 15.08.2018, ora 12:00;
Data la care se va afisa pe site-ul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi si la sediul acestuia, lista cu persoanele fizice/juridice care pot participa la licitatie si a celor respinse:16.08.2018, ora 13.00.
8. Adresa la care trebuie depuse cererile de inscriere: Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Elena Doamna Iasi, str. Elena Doamna nr. 49,Secretariat Manager.

Manager
Conf.Dr. Razvan Socolov

Sef Serviciu ATAI
Ing Cornel Macarescu

Juridic
Av. Adriana Munteanu Vasiliu

Leave a reply