Anunt privind rezultatul final al verificarii dosarelor candidatilor, care s-au inscris la concursul pentru ocuparea unui post Sef sectie clinica Ginecologie

Anunt privind rezultatul final al verificarii dosarelor candidatilor, care s-au inscris la concursul pentru ocuparea unui post Sef sectie clinica Ginecologie.

Numele si prenumele candidatului Rezultatul final al verificarii dosarelor de concurs
(admis /respins )
BUTUREANU STEFAN ADMIS

Manager,
Dr.Martinescu Gabriel

Intocmit,
Sef birou RUNOS, Jr. Popa Raluca

Leave a reply