Anunt privind rezultatul reverificarii dosarelor candidatilor, care s-au inscris la concursul pentru ocuparea unui post de sef sectie – Sectie Clinica Ginecologie la Spitalul de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”

Anunt privind rezultatul reverificarii dosarelor candidatilor, care s-au inscris  la concursul pentru ocuparea unui post de sef sectie – Sectie Clinica Ginecologie  la Spitalul de Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna”

Numele si prenumele candidatului Rezultatul verificarii dosarului de concurs (admis /respins ) Motivul respingerii
0 1 2
Socolov Razvan Vladimir Respins Lipsa  documentului prin care face dovada ca “in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de colegiul medicilor”
Butureanu Stefan Respins Lipsa  documentului prin care atesta “calitatea de cadru didactic

Intocmit:

Sef birou Runos,
Jr.Popa Raluca

Afisat astazi   17.01.2019  ora 12.00

Termen depunere contestatii dosare respinse :  18 ianuarie 2019 ora 12.00
Contestatiile se depun la autoritatea in a carei subordine se afla unitatea sanitara,respectiv  Consiliul Judetean Iasi.

Leave a reply