Anunt promovare psiholog

Spitalul Clinic de Obstetrica ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 18.08.2021 , ora 12.00 ,la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49,examen de promovare interna ,in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar.

  1. A) Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:
  2. prin transformarea postului:
Nr.crt. Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./

Departament

Cond. vechime Data examen
1. Psiholog practicant Psiholog specialist Sectia Neonatologie (1 post) 4 ani 18.08.2021

B). Dosarul de examen al candidatului va contine urmatoarele documente:

  • cerere adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Elena Doamna”
  • copie act identitate sau orice alt document care atesta identitate ,potrivit legii dupa caz;
  • adeverinta vechime;

Dosarul de examen se va depune la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena  Doamna”-Iasi, la biroul RUNOS- telef..0232/210390-INT.210

  1. C) Data limita de depunere a dosarului 17.08.2021, ora 14.00
  1. D) Probe stabilite pentru examen:

– proba scrisa in data de 18.08.2021 ora 12.00

  1. E) Bibliografia de examen:-anexata prezentului anunt

Examenul se desfasoara la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” – Iasi, str. Elena Doamna, nr.49.

MANAGER,
Dr.MARTINESCU GABRIEL

Sef birou RUNOS,
Jr. Andrievici Raluca

Bibliografie-psiholog specialist

 

Bibliografie:

1.Codul deontologic al psihologului cu drept de libera practica
2.Fundamentele Psihologiei-Mielu Zlate
3.DSM-Tr.,Manual de diagnostic si statistica a tulburarilor mintale ,editia a-4-a ,revizuita
4.Tratat de psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi-Florin Tudose,Catalina Tudose .Letitia Dobranici –Editura Trei  2011

Leave a reply