ANUNT REZULTAT CONTESTATIE

In urma analizarii contestatiei ( inregistrata sub nr. 10405 /26.11.2021) depusa de candidata ROTARITA  IOANA, comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizia  nr.  115/02.12.2021, comunica rezultatul contestatiei:

Nr. crt.  

Nume\Prenume Candidat

Rezultat-selectia dosare inainte de solutionarea contestatiei           Observatii           Rezultat contestatie
1. ROTARITA  IOANA  

 

Respins

Metodologia din 9 iulie 2015 privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi (Anexa 1 OMS 869/2015) prevede in mod expres la art. 6 alin.(2) lit. d) obligativitatea candidatului de a depune „dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la  art.455 alin.(1),lit.d) ,e)sau f) ,la art.541 alin.(1) ,lit. d). sau e),respectiv la art.628 ,alin(1) ,lit.d) sau e). din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.”

In temeiul HG nr. 1464/2006 si Decizia CMR nr. 14/2018 – medicii au obligatia sa solicite eliberarea certificatului profesional curent in vederea intocmirii dosarului de inscriere la orice examen de promovare profesionala sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic.

Certificatul profesional curent este documentul eliberat la cererea medicului si cuprinde datele personale relevante cu privire la onorabilitatea, moralitatea si competenta cu care isi poate exercita profesia medicul care detine sau a detinut calitatea de membru a CMR si acest document este eliberat exclusiv de catre colegiul teritorial competent, conform legii, fiind un document al carui continut este prevazut expres in Decizia CRM nr. 14/2018.

 

RESPINS

 

Secretar Comisie,
ing.Adrian Galca

Afisat: 03.12.2021 , ora.11.00.

Leave a reply