Anunt-rezultat contestatie – BUTUREANU STEFAN

ANUNT-REZULTAT CONTESTATIE

In urma solutionarii contestatiei depuse de candidatul BUTUREANU STEFAN  la concursul organizat pentru postul de sef sectie clinica Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, comisia de contestatii numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 16/21.01.2019  a comunicat raportul  nr. 2025/21.01.2019,inregistrat la unitatea noastra cu nr. 815/22.01.2019.

Citam din concluzia raportului:

Propune respingerea contestatiei pentru motivul ca domnul Prof.dr. Butureanu Stefan la data limita de depunere a dosarelor, respectiv 15.01.2019, nu face dovada ca are calitatea de cadru didactic conform cerintelor din anuntul de participare la concurs inregistrat sub nr. 12220/21.12.2018”

Afisat astazi 22.01.2019, orele 15.00

MANAGER,
Martinescu Gabriel

Sef Birou  RUNOS,
Jr.Popa Raluca

Leave a reply