Anunt rezultat proba scrisa pentru ocuparea postului de Consilier Juridic II

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 31.07.2019 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de consilier juridic II, Comisia de concurs, numită prin Decizia 56/05.07.2019, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr.
Crt.
Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat Proba Scrisa
Admis/Respins
1 Carare Malina Gabriela neprezentat Respins
2 Ciortan Carmen Daniela 59.01 Admis
3 Munteanu Lacramioara Felicia 13.20 Respins
4 Olteanu Daniela 81.83 Admis
  • Candidatii nemultumiti de rezultat pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii.
  • Candidatii care au promovat proba scrisa ( cei cu punctaj de minimum 50 puncte) se vor prezenta pentru sustinerea interviului , la sediul unitatii, in data de 06.08.2019, ora 10.00.

SECRETAR,
Ec. Peste Daniela

Afisat: 01.08.2019, orele 13.00

Leave a reply