Anunt rezultat proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant de Economist IA –in cadrul Biroului Financiar-Contabil

In urma sustinerii probei scrise pentru participarea la concursul organizat in data de 04.010.2021, ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea  unui post vacant de  Economist IA –in cadrul Biroului Financiar-Contabil, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, comisia de concurs comunica rezultatul probei scrise:

Nr. crt. Nume/Prenume Candidat Punctaj total Observatii
Admis/Respins
1. HRISCU  RODICA  AURELIA 73.33 Admis
2. AVADANII  DORINA 0 Respins
  • Candidatii nemultumiti de rezultatul probei scrise pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii.

Secretar Comisie,
ing. Adrian Galca

Afisat: 05.10.2021 ora 10.00.

Leave a reply