ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna Iaşi

Comisia de concurs, numită prin Decizia  nr.131/17.12.2019, întrunită în data de 08.01.2020, ora 10.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi,  a procedat la verificarea dosarelor   candidatilor  înscrisi la concursul organizat de Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi, pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, in data de 16.01.2020, cu începere de la ora 10.00 – proba scrisa.

Urmare a consemnarilor din Procesul-verbal nr.100/08.01.2020, comisia declară  “ADMIS “ urmatorii candidati:

Nr. crt.

Nume şi prenume

Rezultat

1.

ANDRIES MIHAI CRISTIAN

                ADMIS

, pentru a sustine proba scrisă în data de 16.01.2020,cu incepere de la ora 10.00.

Afişat astazi 08.01.2020 ora 15.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna”   Iaşi, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la afişare, respectiv 09.01.2020 ora 15.00.

Secretar  comisie,
Jr. Popa Raluca

Leave a reply