Anunt rezultat selectie dosare – economist IA – Biroul financiar-contabilitate

In urma analizarii  dosarelor de inscriere, comisia de concurs numită prin Decizia nr.  78/18.08.2020, întrunită în data de 25.08.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iaşi „Elena Doamna”, procedează la selecţia dosarelor de înscriere depuse în vederea angajarii fara concurs  prin selectie de dosare, in conformitate cu art. 27,  alin. 1 , Legea 55/2020 – pe perioada determinata, personal contractual pentru urmatoarea functie  vacanta de executie in cadrul Biroului Financiar Contabil- 1 post Economist IA.

Comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume/Prenume Candidat  Admis/Respins Observatii
1 BORDEI CRISTINA ALINA Admis
2 APETREI  ELENA Respins Nu indeplineste condiile specifice: vechime in specialitatea studiilor-minim 6 ani si 6 luni vechime in activitate

Secretar Comisie,
Jr.Popa Raluca

Afisat: 26.08.2020, ora 14.00

Leave a reply