Anunt rezultate Registratori

În urma desfasurarii examenului de promovare organizat in data de 13.10.2020 in vederea promovarii interne din registrator in registrator principal,comisia consemneaza urmatorul rezultat final :

Numele si prenumele candidaţilor Punctajul final Rezultatul final al concursului
Ibanescu Mihaela Claudia 69 puncte ADMIS
Ciolan Daniela 91 puncte ADMIS

 SECRETAR:
Jr. Popa Raluca

Leave a reply