ANUNT rezultate selectie dosare – 1 post ECONOMIST IA – Serviciul ATAI

In urma analizarii  dosarelor de inscriere , comisia de concurs   numită prin Decizia nr. 119/08.12.2021, întrunită în data de 15.12.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iaşi „Elena Doamna”, a procedat la selecţia dosarelor de înscriere depuse, in conformitate cu art. 27,  alin. 1 , Legea 55/2020  privind angajarea prin selectie de dosare: – 1 post ECONOMIST IA-Serviciul ATAI, pe perioada determinata, comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume/Prenume/Candidat  Admis/Respins Observatii
1. BUSILA  LUMINITA ADMIS
  • Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei de dosare pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii.

 

Secretar Comisie,
ing. Adrian Galca

Afisat: 16.12.2021, ora 14.00

Leave a reply