Anunt rezultate selectie dosare 2 posturi vacante Economist IA – in cadrul Biroului Financiar-Contabil, pe perioada nedeterminata

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 18.08.2021, ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea pentru 2 posturi vacante  Economist IA – in cadrul Biroului Financiar-Contabil, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume   Prenume   Candidat Dosar Admis

/ Respins

Observatii
1. GOCIMAN  GEORGETA Admis
2. HRISCU  RODICA  AURELIA Admis
3. BORDEI  CRISTINA  ALINA Admis
  • Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei de dosare pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii.
  • Candidatii care au promovat proba selectiei de dosare se vor prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 18.08.2021, ora 10.00 la sediul unitatii.
  • Candidatii care nu aduc cazierul judiciar inainte de desfasurarea probei scrise nu vor fi primiti in concurs.

Secretar Comisie,
Ing.Adrian Galca

Afisat: 13.08.2021, ora 11.00

Leave a reply