Anunt rezultate selectie dosare

In urma analizarii  dosarelor de inscriere , comisia de concurs   numită prin Decizia nr.  68  / 02.07.2020   ,  întrunită în data de 09.07.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iaşi „Elena Doamna”, procedează la selecţia dosarelor de înscriere depuse în vederea angajarii fara concurs  prin selectie de dosare, in conformitate cu art. 27,  alin. 1 , Legea 55/2020 – pe perioada determinata, personal contractual pentru urmatoarea functie  vacanta de executie in cadrul Biroului Financiar Contabil- 1 post Economist IA.

Comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume Prenume Candidat  Admis/Respins Observatii
1 SLANOVSCHI  LAURA Admis
2 DANGEANU  NATALIA Admis

Deoarece au fost admise ambele dosare ,  se organizeaza proba interviu pentru data de 13.07.2020  ora 14.00  la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie „ Elena Doamna” Iasi-Birou RUNOS.

Secretar Comisie,
Ing. Adrian Galca

Afisat: 09.07.2020, ora 14.00

Leave a reply