Anunt rezultate selectie dosare – Biroului Financiar Contabil – 1 post Economist IA

In urma analizarii  dosarelor de inscriere , comisia de concurs   numită prin Decizia nr.  74  / 16.07.2020,  întrunită în data de 23.07.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iaşi „Elena Doamna”, procedează la selecţia dosarelor de înscriere depuse în vederea angajarii fara concurs  prin selectie de dosare, in conformitate cu art. 27,  alin. 1 , Legea 55/2020 – pe perioada determinata, personal contractual pentru urmatoarea functie  vacanta de executie in cadrul Biroului Financiar Contabil- 1 post Economist IA.

 Comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume/Prenume Candidat  Admis/Respins Observatii
1 GOCIMAN GEORGETA Admis
2 APETREI  ELENA Respins Nu indeplineste condiile specifice: vechime in specialitatea studiilor-minim 6 ani si 6 luni vechime in activitate

Secretar Comisie,
Ing. Adrian Galca

Afisat: 23.07.2020, ora 12.00

Leave a reply