ANUNT – rezultate selectie dosare – magaziner in cadrul Serviciului ATAI

In urma analizarii  dosarelor de inscriere , comisia de concurs   numită prin Decizia nr.  90/30.09.2021, întrunită în data de 07.10.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iaşi „Elena Doamna”, a procedat la selecţia dosarelor de înscriere depuse în vederea angajarii fara concurs, in conformitate cu art. 27,  alin. 1 , Legea 55/2020  privind angajarea fara concurs: 1 post de magaziner in cadrul SERVICIULUI ATAI, pe perioada determinata, comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume/Prenume Candidat  Admis/ Respins Observatii
1. BUSUIOC  GABRIEL ADMIS
2. STAVARACHI TRAIAN ADMIS -cu prezentarea adeverintei medicale in original, cu data ilizibila, in data de 11.10.2021-proba interviu.

Urmare a faptului ca au fost depuse mai multe dosare, iar dupa selectia dosarelor au fost admisi mai multi candidati, se organizeaza proba interviu in data de 11.10.2021 ora 12.00.

Secretar Comisie,
ing. Adrian Galca

Afisat: 07.10.2021, ora 14.00.

Leave a reply