Anunt rezultate selectie dosare pentru ocuparea postului de Manager – persoana fizica

Comisia de concurs, întrunită în data de 02.09.2019, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Elena Doamna”, a procedat la verificarea dosarelor de înscriere , în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de Manager persoană fizică, comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Nume şi prenume Postul pentru care candidează Nr./data dosar Admis/ Respins Observații

 

1 Martinescu Gabriel Manager – persoană fizică 7246/29.08.2019 ADMIS

Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la momentul afisarii rezultatului verificarii/studierii dosarelor.

Etapa susținerii publice si de evaluare a proiectului de management  se va desfășura la sediul Spitalului de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iasi în data de 12.09.2019 ora 10.00 în Sala Amfiteatru.

Secretar comisie,
Mihai Florin

Leave a reply