Anunt verificare dosare Sef Sectie Ginecologie si Sef Sectie Obstetrica

Anunt privind rezultatul verificarii dosarelor candidatilor, care s-au inscris  la concursul pentru ocuparea unui post de Sef Sectie Clinica Obstetrica si un post Sef Sectie Clinica Ginecologie

 

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul verificarii dosarului de concurs (admis /respins ) Documente lipsa Termen de completare dosar
CRAUCIUC EDUARD GABRIEL – pt.postul sef sectie Obstetrica COMPLET 4
BUTUREANU STEFAN-pentru postul sef sectie ginecologie INCOMPLET -diploma studii legalizata sau conformata cu originalul;
-acte doveditoare pt.calcularea punctajului prevazut in anexa
-document care atesta calitatea de cadru didactic;
-dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea si de Colegiul Medicilor;
09.01.2019-15.01.2019
SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR – pentru postul sef sectie ginecologie INCOMPLET dovada/adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de de Colegiul Medicilor; 09.01.2019-15.01.2019

 

Manager,
DR.MARTINESCU GABRIEL

Sef birou RUNOS,
Jr.Popa Raluca

 

Leave a reply