Aunut rezultate selectie dosare – 1 post MAGAZINER – Serviciul ATAI

In urma analizarii  dosarelor de inscriere , comisia de concurs   numită prin Decizia nr. 109/15.11.2021, întrunită în data de 19.11.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iaşi „Elena Doamna”, a procedat la selecţia dosarelor de înscriere depuse, in conformitate cu art. 27,  alin. 1 , Legea 55/2020  privind angajarea prin selectie de dosare: – 1 post MAGAZINER-Serviciul ATAI, pe perioada determinata, comisia de concurs comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume\Prenume Candidat  Admis\Respins Observatii
1. BUSUIOC  GABRIEL ADMIS
2. HODEA ALEXANDRA RESPINS Lipsa diploma BAC
3. ROSCA CATALIN FLORIN RESPINS Lipsa vechime in activitate
4. SPAIUC  CRISTINA ADMIS
5. BOTEZ ALIN  CONSTANTIN RESPINS Lipsa vechime in activitate
6. SPIRIDON CONSTANTIN RESPINS Lipsa vechime in activitate
7. COHUT  ELENA RESPINS Lipsa vechime in activitate
  • Urmare a faptului ca in urma selectiei dosarelor au fost admise mai multe dosare se organizeaza proba interviu in data de  22.11.2021, ora.10.00.
  • Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei de dosare pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii.

Secretar Comisie,
ing. Adrian Galca

Afisat: 19.11.2021, ora 12.00

Leave a reply