Calendarul de desfasurare a concursului pentru ocuparea unui post Sef Sectie Ginecologie din cadru Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iasi – pentru proba interviu, proba scrisa si proba clinica operatorie

Calendarul de desfasurare a concursului  pentru ocuparea unui post Sef Sectie Ginecologie din cadru Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iasi – pentru proba interviu, proba scrisa si proba clinica operatorie

A.INTERVIUL-sustinerea proiectului de management permite evaluarea capacitatii managerial a candidatului si are urmatoarele caracteristici:
a) este obligatoriu;
b) se sustine la nivelul unitatii care a publicat functia la concurs;
c) este eliminatoriu;
d) in cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte ,fiind necesare minimum 50 de punxcte pentru promovare,in caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar in lipsa unui contracandidat;
10.06.2019

Ora -9.00

B.PROBA SCRISA-consta in alegerea prin tragere la sorti a 10 titluri din tematica anuntata prin publicatia de concurs,din care comisia va formula 10 subiecte din legislatia sanitara, si are urmatoarele caracteristici:
a) este obligatorie;
b) este secreta;
c) este eliminatorie;
d) in cadrul probei se pot acorda 100 puncte ,fiecare subiect fiind notat intre 0-10 puncte ,conform baremului intocmit de comisia de examinare inainte de inceperea corectarii,fiind necesare minimum 70 puncte pentru promovare ,in caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar in lipsa unui contracandidat;
11.06.2019

Ora-9.00

C.PROBA CLINICA OPERATORIE-se sustine in fata comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.In cadrul probei se pot acorda mximum 100 puncte , conform baremului intocmit de comisia de examinare inainte de inceperea corectarii,punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte; 11.06.2019

Ora -12.00

COMITET DIRECTOR:
MANAGER
: DR. MARTINESCU GABRIEL
DIRECTOR MEDICAL: DR. NICULESCU SIMONA
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL-EC.: MUCILEANU NINA OTILIA

Leave a reply