• Rezultat probă scrisa – Consilier Juridic IA

  În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 13.12.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de consilier juridic IA, Comisia de concurs, numită prin Decizia 66/14.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe: Nr.Crt.  Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat Proba ScrisaAdmis/Respins 1 Petrea Felician Georgel 57.66 Admis 2 Prisacariu Anca 15.66 Respins 3 StorozRead more
 • Rezultat proba scrisa – referent III RUNOS

  În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 12.12.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de referent III,in cadrul biroului Runos, Comisia de concurs, numită prin Decizia 68/16.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe: Nr.Crt.  Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat Proba ScrisaAdmis/Respins 1 Andreescu Irina Alexandrina 35.89 Respins 2 Balan Mirela – RespinsRead more
 • Rezultat selectie dosare – consilier juridic

  In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 13.12.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a   postului de consilier juridic IA , Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare: Nr. crt. Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii 1 CIOBANU  ILONA ANDREEA Respins Lipsa vechimeRead more
 • Rezultat selectie dosare referent RUNOS

  In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 12.12.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a   postului de referent III (S) –in  cadrul biroului RUNOS, Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare: Nr. crt. Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii 1 Andreescu Irina AlexandrinaRead more
 • Concurs – Sef sectie neonatologie

  Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. M.S.P nr. 1406/2006 , coroborate cu prevederile art. 184 din Legea 95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, functia de: SEF SECTIE NEONATOLOGIE Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte: - cerere de inscriere laRead more
 • Rezultat final concurs ingrijitoare sectia neonatologie

  În urma  finalizarii concursului pentru postul de ingrijitoare, pe perioada determinata, in cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs numită prin  Decizia nr. 63/01.11.2018,  consemnează rezultatul final:  Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu PunctajFinal Concurs Rezultatul final al concursului GHIVNICI  RALUCA ADMIS 80.16 85.33 82.74 ADMIS PINZARU  MIHAELARead more
 • Rezultat proba interviu concurs ingrijitoare

  În urma sustinerii in data de  20.11.2018  (proba scrisa)  a probei „interviu” la  concursul organizat  pentru ocuparea unui  post de ingrijitoare ,  pe perioada determinata, in cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs, numită prin  Decizia nr.63/01.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe: Nr crt Nume  Prenume  Candidat   Punctaj proba               Interviu Rezultat proba Interviu 1 GHIVNICI  RALUCA 85.33Read more
 • Rezultat proba scrisa concurs ingrijitoare

  În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 20.11.2018 pentru ocuparea, pe perioada determinata, a postului de ingrijitoare, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.63/01.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe:  Nr. Crt.  Nume Prenume Candidat  Prezenta Punctaj proba scrisa Rezultat Proba ScrisaAdmis/Respins 1  GHIVNICI RALUCA  prezent  80.16  Admis 2 PINZARU MIHAELA absent  –  Respins Candidatii nemultumiti de rezultatRead more
 • Concurs consilier juridic IA

  Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 13.12.2018, ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii : A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul: Consilier juridic IA -1 post vacant-perioada nedeterminata –Compartiment juridic; Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarileRead more
 • Concurs post Referent III – Birou RUNOS

  Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 12.12.2018 ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul: 1 post referent III – post vacant pe perioada nedeterminata- Biroul RUNOS Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014Read more

Photostream