Rezultat probă scrisă – Consilier Juridic IA

December 13, 2018

În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 13.12.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de consilier juridic IA, Comisia de concurs, numită prin Decizia 66/14.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr. Crt.   Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat Proba Scrisa Admis/Respins
1 Petrea Felician Georgel 57.66 Admis
2 Prisacariu Anca 15.66 Respins
3 Storoz Oana Delia Respins (nu a prezentat cazier judiciar, nu s-a prezentat)
 • Candidatii nemultumiti de rezultat pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secret
Posted in Concursuri by admin
December 13, 2018

În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 12.12.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de referent III,in cadrul biroului Runos, Comisia de concurs, numită prin Decizia 68/16.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr. Crt.  Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat Proba Scrisa Admis/Respins
1 Andreescu Irina Alexandrina 35.89 Respins
2 Balan Mirela Respins  (Neprezentat)
3 Baetu  Anca 30 Respins
4 Cretu  Dorin

Posted in Concursuri by admin
December 5, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 13.12.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a   postului de consilier juridic IA , Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare:  

Nr. crt. Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii
1 CIOBANU  ILONA ANDREEA Respins Lipsa vechime solicitata
2 PETREA  FELICIAN GEORGEL Admis
3 PRISACARIU ANCA Admis De adus cazierul pana la proba scrisa
4 STOROZ OANA DELIA Admis De adus cazierul pana la proba scrisa

 

 • Candidatii nemultumi
December 4, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 12.12.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a   postului de referent III (S) –in  cadrul biroului RUNOS, Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii
1 Andreescu Irina Alexandrina Admis
2 Balan Mirela Admis De adus cazierul pana la proba scrisa
3 Baetu  Anca Admis
4 Cretu  Dorin Admis

Posted in Concursuri by admin
November 30, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. M.S.P nr. 1406/2006 , coroborate cu prevederile art. 184 din Legea 95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, functia de: SEF SECTIE NEONATOLOGIE Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere la concursin care se mentioneaza funcctia pentru care doresc sa candideze;
 • copie xerox a diplomei de studii;
 • adeverinta din care sa reiasa confirmarea in gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa la Ordin MPS nr.1406/2006 ;
 • declaratie pe propria rasundere a candidatului din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreste sa candideze;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului ,din care sa rezulte ca nu se afla in stare de incompatibilitate;
 • certificat privind starea de sanatate;
 • dovada /adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea si de Colegiul Medicilor;
 • copie xerox a autorizatiei de libera practica sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania;

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
November 28, 2018

În urma  finalizarii concursului pentru postul de ingrijitoare, pe perioada determinata, in cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs numită prin  Decizia nr. 63/01.11.2018,  consemnează rezultatul final: 

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctaj Final Concurs

Rezultatul final al concursului

GHIVNICI  RALUCA ADMIS 80.16 85.33 82.74 ADMIS
PINZARU  MIHAELA ADMIS (Absent)

November 21, 2018

În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 20.11.2018 pentru ocuparea, pe perioada determinata, a postului de ingrijitoare, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.63/01.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe: 

Nr. Crt.  Nume Prenume Candidat  Prezenta Punctaj proba scrisa Rezultat Proba Scrisa Admis/Respins
1  GHIVNICI RALUCA  prezent  80.16  Admis
2 PINZARU MIHAELA absent    Respins

Candidatii nemultumiti de rezultat pot depune contestatie in termen de 24

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
November 20, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 13.12.2018, ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii : A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • Consilier juridic IA -1 post vacant-perioada nedeterminata –Compartiment juridic;

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilorva contine urmatoarele documente: a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
November 19, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 12.12.2018 ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 1 post referent III – post vacant pe perioada nedeterminata- Biroul RUNOS

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin preze

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , , ,
November 12, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 20.11.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada  determinata, a unui  post de ingrijitoare –in  cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt.

Nume Prenume Candidat Dosar Admis / Respins

Observatii

1

GHIVNICI   RALUCA ADMIS

2

PINZARU  MIHAELA ADMIS

Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei de dosare pot depune contestatie in termen de 24 o

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
November 9, 2018

În urma   finalizarii concursului pentru postul de secretar (M), pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs numită prin  Decizia nr. 55/04.10.2018, consemnează rezultatul final :

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Asandei Mihaela  Admis 23.80 23.80 RESPINS
Belciug Oana E. Admis 25.34 25.34 RESPINS
Bucos Elena Admis 18.47 18.47 RESPINS
Condrache Madalina G
Posted in Concursuri by admin
November 6, 2018

În urma sustinerii interviului la  concursul organizat în data de 30.10.2018 (proba scrisa) pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de secretar,  Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.55/04.10.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba interviu Rezultat PS Admis/Respins
1. Mălâia Miruna Georgiana 73.33 Admis

Candidatii nemultumiti de rezultat pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii. Secretar, Ec. Peste Daniela

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
November 5, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de  20.11.2018 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 1 post ingrijitoare – post vacant pe perioada determinata – Sectia Neonatologie

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
October 31, 2018

În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 30.10.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de secretar, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.55/04.10.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume Candidat Prezenta Punctaj proba scrisa Rezultat PS Admis/Respins
1 Aionesei Mirela Absent Respins
2 Andrei Catalina Dorina Absent Respins
3 Apetrei Larisa Florentina Absent Respins

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , , ,
October 22, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 30.10.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de secretar la „Cabinet Manager”, Comisia de concurs, numita prin Decizia 55/04.10.2018, comunica rezultatul selectiei de dosare:  

Nr. crt. Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii (documente de adus in original  inainte de   proba scrisa! )
1 Aionesei Mirela Admis
2 Andrei Catalina Dorina Admis
3 Apetrei Larisa Florentina Admis
4 Asandei Mihaela Admis
5

October 8, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 30.10.2018  – proba scrisă, ora 10.00 la sediul unității din str. Elena Doamna nr. 49, concurs pentru ocuparea următoarei funcții : A. Funcția contractuală pentru care se organizează concursul:

 • Secretar – 1 post vacant – perioadă nedeterminată – Secretariat manager;

Concursul se desfașoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor  de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente: a). cerere  de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de  Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași; b). copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c). copiile documentelor care să ateste nivelul studiil

March 26, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, cu sediul in str.Elena Doamna nr. 49, anunta organizarea concursului/examenului pentru ocuparea , pe perioada determinata, a functiei de medic sef sectie Neonatologie. Dosarul de inscriere la concurs , va contine urmatoarele documente: – Adeverinta de Medic primar/specialist cu cel putin 5 ani vechime in specialitatea postului; – Cererea cu mentionarea functiei pentru care doreste sa candideze; – Copie Xerox a diplomei de studii; – Adeverinta cu confirmarea in grad profesional; – Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 2 la normele OMS 1406/2006 actualizat, – Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru care concureaza – Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in incompatibilitate; – Certificat privind starea de sanatate; – Dovada/Adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatii unde si-a desfasurat activitatea sau de catre Colegiul Medicilor din Romania; – Copia carnetului de munca /adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate – Un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei de Neonatologie – Chitanta de plata a taxei de consurs in suma de 150 ron se achita la casieria unitatii. Concursul/ex

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
March 20, 2018

În urma susţinerii ambelor probe (scris si interviu) la  concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a 2 posturi de infirmier –unul in Sectia Ginecologie si a 2 posturi de ingrijitoare si unul de ingrijitoare in Sala de Operatii, Comisia de Concurs, numită prin Decizia nr.04/14.02.2018, consemnează rezultatul final al concursului: Pentru infirmiere:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursu- lui
Alexa Dana Andreea Respins Respins
Balan Marinela Admis 75 50 62.50

March 19, 2018

În urma sustinerii  interviului  la  concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe:  Pentru Infirmiere:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba Interviu Rezultat proba Interviu
1 Balan Marinela 50 Admis
2 Butnariu Mihaela 70 Admis
3 Costachescu Elena 80 Admis
4 Hutanu Maricela Cristina Absent
March 13, 2018

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe: Infirmiere:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 Balan Marinela 75 Admis
2 Butnariu Mihaela 50 Admis
3 Costachescu Elena 75 Admis
4 Hutanu Maricela Cristina 50

Posted in Concursuri by admin
March 12, 2018

 

Nr.crt Nume si prenume candidat Rezultat proba scrisa – Nota Rezulatat sustinere proiect specialiatate-Nota Rezulatat interviu selectie Nota Rezulatat final concurs –Nota Admis /Respins
1. NICULESCU SIMONA 9.40 7.67 8.93 8.67 ADMIS

SECRETAR COMISIE CONCURS SEF BIROU RUNOS, Jr.Popa Raluca Afisat astazi  12.03.2018 – ora 15:00.

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
March 7, 2018

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor organizat în ziua de  –07.03.2018 ora 12.00  pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL concurs a carui procedura a fost reluata de la testul grila comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 07.03.2018 , orele  16.00:

                                  Comisia   Candidat Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă
SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR 5.40 RESPINS
NICULESCU SIMONA 9.40 ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La urmatoarea proba-sustinerea proiectului de management  se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa. Sustinerea proiectului de management va avea loc in data de 12.03.2018 –ora 12.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna”-Iasi.        S

Posted in Concursuri by admin
March 6, 2018

Spitalul Clinic de  Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iași anunță reluarea  concursului   pentru ocuparea funcţiei de Director MEDICAL, concurs a cărui procedură a fost suspenadată, începând cu proba scrisa – test grilă. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna “Iași, str.Elena Doamna nr.49, Iași  după următorul calendar:

 • test grilă care va avea loc in data de 07.03.2018, ora 12:00
 • proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată în data de în data de 12.03.2018 cu începere de la ora 12:00;
 • interviul de selecţie, organizat în data de 13.03.2018, ora 10:00;
 • afișare rezulatate finale – 14.03.2018 – ora 15:00

 Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs la noile date. Manager, Dr. Dobre Cristina Elena

Posted in Concursuri by admin
March 5, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 12.03.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada  nedeterminata, a doua  posturi  de ingrijitoare –in  Sala de Operatii  precum si doua posturi de infirmiera in Sectia Ginecologie, toate  pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare: Pentru posturile  de infirmiera/Sectia Ginecologie:

Nr crt Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii
1 Alexa Dana Andreea Respins Lipsa dovada vechime in munca
2 Balan Marinela Admis
3 Butnariu Mihaela Admis
4 Costachescu Elena

Posted in Concursuri by admin
March 1, 2018

In urma solutionarii contestatiei depuse de candidatul SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR comisia de contestatii comunica urmatorul rezultat: “se dispune suspendarea procedurii de concurs si reluarea acesteia de la etapa testului grila” Procedura se va relua dupa un nou calendar ce va fi publicat pe site-ul unitatii si la avizierul acesteia. Afisat: 01.03.2018 – ora 17:00 Secretar , Jr.Popa Raluca

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
February 27, 2018

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 27.02.2018 –ora 14.00  pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 27.02.2018 , orele  17.00:

Comisia

Candidat

Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă

SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR

7.6

ADMIS

NICULESCU SIMONA 10

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La urmatoarea proba-sustinerea proiectului de management  se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa. Sustinerea proiectului de management va avea loc i

February 26, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” –Iasi anunta prin prezenta urmatoarele modificari privind sustinerea probei scrise –test grila pentru concursul de DIRECTOR MEDICAL sustinut in data de 27.02.2018

 • Proba scrisa – test grila se va sustine la orele 14.00 fata de anuntul initial cand ora sustinerii probei scrise –test grila era ora 10.00
 • Afisarea rezultatelor probei scrise –test grila se va face la orele 17.00 fata de anuntul initial si anume 15.00

Manager, Presedinte comisie concurs, Dr.Dobre Cristina Elena

February 21, 2018

Comisia de concurs, numită prin Decizia  nr.1/05.02.2018, întrunită în data de 21.02.2018, ora 10.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi,  a procedat la verificarea dosarelor   candidatilor  înscrisi la concursul organizat de Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi, pentru ocuparea funcţiei de director medical, in data de 27.02.2018, cu începere de la ora 10.00 – proba scrisa. Urmare a consemnarilor din Procesul-verbal nr.1782/21.02.2018, comisia declară  “ADMIS “ urmatorii candidati:

Nr. crt.

Nume şi prenume Rezultat

1.

SOCOLOV  RAZVAN VLADIMIR

ADMIS

2. NICULESCU SIMONA

ADMIS

pentru a sustine pro

February 16, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de  12.03.2018 ora 10:00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna nr.49 concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • 2 posturi infirmiere –vacante, perioada nedeterminata – sectia Ginecologie;
 • 2 posturi ingrijitoare – vacante, perioada nedeterminata – Sala de Operatii.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care ate

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
December 19, 2017

În urma sustinerii  desfasurarii  tuturor  probelor, la  concursul organizat în data de 06.12.2017 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de fochist , respectiv electrician, Comisia de concurs, numită prin  Decizia nr. 325/09.11.2017, consemnează  rezultatul final al concursului :

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul final la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
CAZACU SORIN /fochist ADMIS 40.33 40.33 RESPINS
CHIRIAC STEFAN/fochist ADMIS 40.00 40.00 RESPINS
FURCOI MARIUS/fochist ADMIS 26.66
December 11, 2017

În urma sustinerii depunerii a doua contestatii la punctajul acordat la proba scrisa  la  concursul organizat în data de 06.12.2017 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de fochist , respectiv electrician, Comisia de Contestatie, numită prin  Decizia nr. 325/09.11.2017, respinge ambele contestatii si consemnează rezultatul dupa contestatii , dupa cum urmeaza:  

Nr crt     Nume Prenume Candidat Punctaj acordat de Comisia contestatie Observatii Admis / Respins
1  Chiriac Stefan         40  Respins
2 Turcan Ilie         41  Respins

  Rezultatul final al probei scrise – dupa contestatie,  este urmatorul:

Nr crt

December 7, 2017

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 06.12.2017 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de fochist , respectiv electrician, Comisia de concurs, numită prin  Decizia nr. 325/09.11.2017, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt. Nume  Prenume  candidat / Postul pt care candideaza Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 CAZACU SORIN /fochist 40.33 Respins
2 CHIRIAC STEFAN/fochist 44.66 Respins
3  FURCOI MARIUS/fochist 26.66 Respins
4 LUCA MIRCEA/fochist 40.00 Respins
5 TURCAN ILIE/ fochist 45.33 Respins
6 GHINIEI ANDREI/electrician 74p
November 27, 2017

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 06.12.2017 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a unui post de fochist , Comisia de concurs, numita prin Decizia 313/13.10.2017, comunica rezultatul selectiei de dosare:  

Nr. Crt. NUME   PRENUME      Candidat / postul pt care candideaza Rezultat selectie dosar Admis / Respins   Observatii
  1   CAZACU SORIN / fochist   ADMIS   –
2 CHIRIAC STEFAN / fochist ADMIS
3 FURCOI MARIUS / fochist ADMIS
4 LUCA MIRCEA / fochist ADMIS
November 10, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de  06.12.2017 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Muncitor calificat (fochist ) -1 post  cu norma intreaga ,definitiv vacant- Serviciul A.T.A.I
 • Muncitor calificat (electrician)- 1 post  cu norma intreaga ,definitiv vacant- Serviciul A.T.A.I

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica  Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum

October 30, 2017

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 17.02.2017 – proba scrisa, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unui post de fochist cu 6 ani vechime in meserie, Comisia de concurs, numita prin Decizia 313/13.10.2017, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. Crt. NUME   PRENUME                Candidat Rezultat selectie dosar Admis / Respins   Observatii
1  CAZACU SORIN  RESPINS Lipsa dovada vechime de minimum  6 ani in meseria de fochist
2  CICORSCHI GENU  RESPINS Lipsa dovada vechime de minimum  6 ani in meseria de fochist
3  LUCA MIRCEA  
Posted in Concursuri by admin | Tags: ,
October 16, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 07.11.2017 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul: • Muncitor calificat (fochist ) -1 post cu norma intreaga, definitive vacant- Serviciul A.T.A.I • Muncitor calificat (electrician)- 1 post cu norma intreaga, definitive vacant- Serviciul A.T.A.I Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicit

May 17, 2017

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la examenul de promovare interna din psiholog stagiar  in psiholog practicant, organizat in ziua de 16.05.2017 –ora 10 din cadrul Sectiei Neonatologie  comisia de examen comunică rezultatul probei scrise, astăzi 17.05.2017 , orele  14.00:

Candidat

Punctaj final proba scrisa

Rezultat proba scrisă

Potorac Elena

            95 ADMIS

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna”-Biroul RUNOS  SECRETARUL  COMISIEI, Jr.Popa Raluca

February 27, 2017

In urma sustinerii tuturor  probelor la  concursul organizat în data de 17.02.2017,  pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de referent III  din cadrul  Serviciului ATAI, Comisia de concurs numita prin Decizia 7/29.01.2017, consemneaza rezultatul final:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
FERARIU DORINA ADMIS 32 32 RESPINS
MATEI CARMEN NICOLETA ADMIS 26 26 RESPINS
NEAMTU ANDRA ADMIS 50.33 63.33 56.83 ADMIS
NECHIFOR DORIN ADMIS ABSENT
Posted in Concursuri by admin
February 23, 2017

În urma sustinerii in data de 23.02.2017 a probei „interviu” la  concursul organizat  pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de referent III  in cadrul Serviciului ATAI, Comisia de concurs, numită prin  Decizia 7/25.01.2017, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume  Prenume  Candidat   Punctaj proba               Interviu Rezultat proba Interviu
1 NEAMTU  ANDRA 63.33 ADMIS

 NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare Secretar, Ec.Peste Daniela

Posted in Concursuri by admin
February 20, 2017

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 06.12.2016 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de referent III  in cadrul Serviciului ATAI, Comisia de concurs, numită prin  Decizia 7/25.01.2017  , consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 FERARIU DORINA 32 Respins
2 MATEI CARMEN NICOLETA 26 Respins
3 NEAMTU ANDRA 50.33 Admis
4 NECHIFOR DORIN Absent Respins
5 SAVA ROXANA MARIA Absent Respins

NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii

Posted in Concursuri by admin
February 9, 2017

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 17.02.2017 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a unui post REFERENT III, in cadrul Serv. ATAI , Comisia de concurs, numita prin Decizia 7/25.01.2017, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. Crt. NUME   PRENUME                Candidat Rezultat selectie dosar Admis / Respins   Observatii
1 FERARIU DORINA ADMIS
2 MATEI CARMEN NICOLETA ADMIS
3 NEAMTU ANDRA ADMIS
4 NECHIFOR DORIN ADMIS
5 SAVA ROXANA MARIA ADMIS
Posted in Concursuri by admin
February 3, 2017

În urma notarii lucrarii scrise a candidatului la examenul de promovare interna din economist I in economist IA, organizat in data de 03.02.2017, in cadrul biroului Managementul Calitatii Serviciilor Medicale, comisia de examen comunica rezultatul probei scrise, astazi, 03.02.2017, orele 14.00: 

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
1. PESTE  DANIELA 90.00 puncte ADMIS
 • Candidatii nemultumiti pot face contestatie , in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna” – la biroul RUNOS. 
 • Afisat:  03.02.2017, ORA 14.00
Posted in Concursuri by admin
January 27, 2017

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la examenul de promovare interna economist II in economist I, organizat in ziua de 27.01.2017 –ora 10 in cadrul biroului RUNOS  comisia de examen comunică rezultatul probei scrise, astăzi 27.01.2017 , orele  14.00:

                                  Candidat Punctaj final proba scrisa Rezultat proba scrisă
Halauca Roxana 90 puncte ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna”-Biroul RUNOS  SECRETARUL  COMISIEI, Ec. Istrate Magda

Posted in Concursuri by admin
January 26, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 17.02.2017 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:

 • Referent  III -1 post vacant pe perioada nedeterminata- Serviciul A.T.A.I

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a) cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt; d)

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
January 18, 2017

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 03.02.2017, ora 10.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna, in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii ,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar. A) Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare:

 1. prin transformarea postului:
Nr.crt. Denumire post initial Denumire post transformat Sectie/Comp./ Departament Cond. vechime Data examen
1.  Economist I Economist I A Biroul Managem

Posted in Concursuri by admin
December 19, 2016

In  urma  sustinerii  interviului  pentru ocuparea unui post   vacant pe perioada nedeterminata ,de economist II –Biroul financiar contabilitate   , Comisia  de Concurs consemneaza  urmatorul rezultat la aceasta proba:  

Nume prenume   Punctaj INTERVIU Rezultat INTERVIU
CATANA IRINA   80        ADMIS
  FERARIU DORINA 60          ADMIS

  Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul Comisiei de concurs –  Biroul RUNOS, in 24 ore de la afisare.   Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului de contestatie .     Afisat: 19.12.2016,  ora 15.00    

Posted in Concursuri by admin
December 14, 2016

În urma finalizarii concursului pentru ocuparea postului cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de Preot Misionar de caritate- in cadrul Compartimentul Asistenta Religioasa, comisia de concurs comunică rezultatele finale astăzi  14.12.2016, orele 12.00:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Apostol  Pavel ADMIS 50 75 62.5  RESPINS
Gherasa Florin ADMIS 88.34 90 89.17 ADMIS

SECRETAR,  Ec. HALAUCA ROXANA

Posted in Concursuri by admin
December 13, 2016

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 13.12.2016 –ora 10.00  pentru ocuparea unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de Economist II –Birou Financiar contabilitate, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 13.12.2016, orele  16.00:

Candidat Punctaj final Rezultat
Alecsa Andreea ABSENT RESPINS
Catana Irina 55 PUNCTE ADMIS
Dumitrescu Liliana Marilena 16.84 PUNCTE RESPINS
Ferariu Dorina 65  PUNCTE ADMIS
Vuzu Catalina 26.84 PUNCTE RESPINS

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie la secretariatul instiutiei. La interviu se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba s

Posted in Concursuri by admin
December 13, 2016

În urma susţinerii probei scrise la  concursul organizat în data de 13.12.2016 pentru ocuparea a trei (3) posturi  de asistent medical , cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, (1 post Sectia Obstetrica, 1 post Sectia Ginecologie, 1 post Sala de Operatii) Comisia de concurs numită prin Decizia  nr.102/16.11.2016, consemnează rezultatul la proba scrisa:

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
1. Ariton Florentina 73,34 puncte Admis
2. Abaitancei Daniela Elena Neprezentat Neprezentat
3. Balteanu Ana Maria Neprezentat Neprezentat
4. Cucos Mihaela Loredana 40 puncte Respins
5. Donea Antoaneta 31,67 puncte Respins
Posted in Concursuri by admin
December 13, 2016

In  urma  sustinerii interviului pentru ocuparea unui post vacant cu contract individual de munca  pe perioada nedeterminata de preot misionar de caritate ,Comisia  de Concurs consemneaza  urmatorul rezultat pentru aceasta proba ( interviu):

Nume prenume Punctaj la interviu Rezultat proba interviu
Apostol Pavel 75 puncte ADMIS
Gherasa Florin 90 puncte ADMIS

Eventualele contestatii se pot depune la sediul unitatii  in 24 ore de la afisare. Afisat:  13.12.2016, ora 10.00 Secretar  Comisie  Concurs, Ec. Roxana Halauca

Posted in Concursuri by admin
December 8, 2016

În urma susţinerii probei scrise la  examenul organizat în data de 08.12.2016,ora 10, pentru promovarea interna pentru postul de fochist,   în cadrul Compartimentului ATAI ,consemnează rezultatul la proba scrisa:

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
 1.  Zvincu Victor neprezentat neprezentat

 

Secretar Comisie Concurs,

Ec. Halauca Roxana

Posted in Concursuri by admin
December 8, 2016

Avand in vedere ca nici unul dintre  candidatii inscrisi  la concursul organizat in data de 06.12.2016 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a unui post  de  REFERENT III, in cadrul Serv. ATAI ,nu a promovat prima etapa – selctia de dosare – sau a doua etapa – proba scrisa, Comisia de concurs, numita prin Decizia 100/09.11.2016, comunica rezultatul final:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
BOZA CRISTINEL VASILE Respins Respins
POPA MIRABELA Respins Respins
SAVIN DUMITRU IONEL Admis 28.33
Posted in Concursuri by admin
December 7, 2016

In urma selectiei dosarelor depuse pentru concursului organizat în data de 13.12.2016, ora 10.00 – proba scrisa , pentru ocuparea a trei posturi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical (1 post Sectia Obstetrica, 1 post Sectia Ginecologie, 1 post Sala de operatii). comisia de concurs numita prin decizia nr.102/16.11.2016,  constata urmatoarele:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultat selectie dosare Observatii
Ariton Florentina- sectia Ginecologie ADMIS  
Abaitancei Daniela Elena- sectia Ginecologie ADMIS  
Balteanu Ana Maria -sectia Ginecologie ADMIS  
Cucos Mihaela Loredana-Sala Operatie ADMIS  
Donea Antoaneta-sectia Ginecologie ADMIS  
Gandac Mariana-sectia
Posted in Concursuri by admin
December 7, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 13.12.2016- proba scrisă pentru ocuparea unui  post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de economist II-Biroul financiar contabilitate , comisia de concurs întrunită în data de 07.12.2016, comunică rezultatul selecţiei de dosare:

Nr.crt Nume/prenume Admis/Respins observatii
1. Alecsa Andreea Admis          –
2. Catana Irina Admis          –
3. Dumitrescu Liliana Marilena Admis          –
4. Ferariu Dorina Admis          –
5. Vuzu Catalina
Posted in Concursuri by admin
December 7, 2016

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 06.12.2016 –ora 10.00  pentru ocuparea postului cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de Preot misionar de caritate –Compartiment Asistenta Religioasa, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 07.12.2016 , orele  14.00:

                                  Comisia   Candidat Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă
Apostol Pavel 50 puncte ADMIS
Gherasa Florin 88.34 puncte ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La interviu se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa. Interviul se va sustine in data de 12.12.2016 –ora 14.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna”-Iasi.

Posted in Concursuri by admin
December 6, 2016

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 06.12.2016 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a postului de referent III  in cadrul Serviciului ATAI, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.100/09.11.2016 , consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
  1   Savin Dumitru Ionel   28.33   RESPINS

 NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare Secretar, Ec.Peste Daniela AFISAT:  06.12.2016,  ORA 13.30  

Posted in Concursuri by admin
November 28, 2016

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 06.12.2016 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a unui post REFERENT III, in cadrul Serv. ATAI , Comisia de concurs, numita prin Decizia 100/09.11.2016, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. Crt.

NUME  PRENUME             Candidat Rezultat selectie dosar Admis / Respins

 Observatii

1

BOZA CRISTINEL VASILE

RESPINS

Lipsa documente (adev. vechime/ copie carte munca)

2

POPA MIRABELA

RESPINS

Lipsa vechime in specialitatea studiilor superioare absolvite
Posted in Concursuri by admin | Tags: , , , ,
November 28, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 06.12.2016- proba scrisă pentru ocuparea unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de preot misionar de caritate-Comp.Asistenta Religioasa , comisia de concurs întrunită în data de 28.11.2016, comunică rezultatul selecţiei de dosare:

Nr.crt Nume/prenume Admis/Respins observatii
1. APOSTOL PAVEL Admis          –
2. GHERASA FLORIN Admis          –

Prezentul anunţ se afişează la avizierul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  in data de 28.11.2016 , ora 12,00. Eventualele contestatii la rezultatul selecţiei de dosare se  pot depune la Biroul  R .U.N.O.S, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului anunt. Secretarul comisiei, Ec.Halauca Roxana

Posted in Concursuri by admin
November 22, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 8 decembrie 2016 ,ora 10 ,la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49,examen de promovare interna ,in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,aprobat prin H.G 286/2011 si HG 1470/2011  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii ,grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar. A) Functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare: a) prin transformarea postului:

Nr.crt.

Denumire post initial Denumire post transformat

Sectie/Comp./Deptm.

Conditii vechime

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
November 17, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 13.12.2016  ora 10.00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  :

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Asistent medical  -1 post vacant-perioada nedeterminata –Sectia Obstetrica;
 • Asistent medical-1 post vacant- perioada nedeterminata -Sectia Ginecologie;
 • Asistent medical-1 post vacant –perioada nedeterminata- Sala de operatii
 • Economist II– 1 post vacant-perioada nedeterminata- Biroul financiar contabilitate

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna

November 15, 2016

Privitor la concursul de preot misionar de caritate din data de 06.12.2016 se vor face urmatoarele modificari:

 • Proba scrisa – se va sustine in loc de ora 10:00 la  ora 14:00 
 • Proba Interviu – se va sustine in loc de ora 10:00 la ora 14:00
Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
November 10, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 06.12.2016 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii:

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Referent  III -1 post vacant pe perioada nedeterminata- Serviciul A.T.A.I
 • Preot misionar de caritate -1 post vacant pe perioada nedeterminata

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 si H.G.Nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditii

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
November 2, 2016

În urma susţinerii tuturor  probelor la  concursul organizat în data de 26.10.2016 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata , a postului de asistent de igiena si sanatate publica din cadrul Compartimentului CPCIN, Comisia de concurs numita prin Decizia 71/29.09.2016, consemneaza rezultatul final :

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Sincu Mirela ADMIS 75.66 80 77.83 ADMIS
Stan Adina Petronela RESPINS RESPINS
Vlaicu Andreea ADMIS RETRAS
November 1, 2016

În urma susţinerii interviului la  concursul organizat în data de 26.10.2016 pentru ocuparea postului de asistent de igiena si sanatate publica , cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, din cadrul Compartimentului CPCIN, Comisia de concurs , consemnează rezultatul la interviu: 

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la interviu Rezultat interviu
1. SINCU  MIRELA 80 ADMIS

* Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare SECRETAR, Ec. Peste Daniela    

Posted in Concursuri by admin
October 27, 2016

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 26.10.2016 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de asistent de igiena si sanatate publica in cadrul CPCIN, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.71/03.10.2016 , consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1  SINCU  MIRELA  75.66  ADMIS

 NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare Secretar, Ec.Peste Daniela    

Posted in Concursuri by admin
October 18, 2016

În urma selectiei de dosare  la  concursul organizat în data de 26.10.2016 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de asistent de igiena si sanatate publica in cadrul CPCIN, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.71/03.10.2016 , consemnează rezultatul acestei probe:

Nr.crt. Nume Prenume Candidat Rezultat Selectie Dosare
1. SINCU  MIRELA ADMIS
2. STAN  ADINA PETRONELA RESPINS ( LIPSA DOVADA VECHIME 6 LUNI IN SPECIALITATE)
3. VLAICU  ANDREEA ADMIS

NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare Secretar, Ec.Peste Daniela AFISAT:  18.10.2016,  ORA 14.30

Posted in Concursuri by admin
October 4, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 26.10.2016  ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  :

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Asistent medical de igiena si sanatate publica -1 post vacant-perioada nedeterminata-Compartiment Infectii Nosocomiale

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.   B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).   cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care ates

Posted in Concursuri by admin
September 14, 2016

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat in  data de 12.09.2016   pentru ocuparea postului vacant de medic , de specialitate Neonatologie  la Sectia Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iasi.

Numele si prenumele
candidatei
Punctajul final al probei scrise
Punctajul final al probei clinice
Punctajul final al probei scrise si a probei clinice
Punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar
Punctajul final al concursului
Rezultat
(admis /respins)
0
1
2
August 29, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi anunta ca in data de 12.09.2016, ora 9:00 se va desfasura proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post de medic specialist-specialitatea Neonatologie. Proba scrisa se va sustine la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Cuza Voda “-Iasi in Sala Didactica ,etajul 6. Bibliografia este cea afisata pe site-ul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi.


Bibliografie concurs

 • Ghiduri clinice de neonatologie – http://www.ms.ro/?pag=181
 • Stamatin M. Neonatologie, Ed. Gr.T.Popa, Iasi, 2009
 • Stamatin M. Ingrijirea nou-nascutului sanatos si bolnav, Ed. Tehnopress, Iasi, 2009
 • Kattwinkel J (ed.). Reanimarea neonatala, ed. a 6-a, manual, editia in limba romana, 2013
 • Karlsen KA. Programul STABLE – Ingrijirea pre-transport/postresuscitare a nou-nascutilor bolnavi, ed. a 5-a, manual, editia in limba romana, 2007
 • Gomella TL (ed.). Neonatology – Management, Procedures, On-Call, Problems, Diseases and Drugs, 7th Edition, Lange, 2013
 • Cloherty JP (ed.). Manual of Neonatal Care, 7th Edition, Lippincott-Williams-Wilkins, 2011

 

August 22, 2016

În urma finalizarii concursului din data de 11.08.2016 pentru ocuparea unui post de Infirmiera –Sectia Neonatologie  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată si a doua posturi de Ingrijitoare -1 post in Sectia Neonatologie si 1 post in compartimentul ATI- contract de munca perioada nedeterminata, comisia de concurs comunică rezultatele finale astăzi 22.08.2016, orele 12.00 : Rezultate finale pentru posturile de ingrijitoare:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Acatrinei Ana Maria ADMIS NEPREZENTAT RESPINS
Agapi Maria Mirela ADMIS 60 85 72.5 ADMIS
Arbore Costel ADMIS 40
Posted in Concursuri by admin
August 19, 2016

În urma susţinerii probelor concursului organizat în perioada de 11.08.2016 -18.08.2016 pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical in cadrul sectiei Neonatologie ,se consemneaza rezultatul final al concursului.

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Gavriloaea Corina Veronica Ancuta ADMIS 51,5 puncte 55 puncte 53,25 puncte RESPINS
 Precupeanu Cristina ADMIS 92,7 puncte 90 puncte 91,35 puncte ADMIS
Tudurachi Maricica ADMIS neprezentat

Posted in Concursuri by admin
August 19, 2016

În urma susţinerii probelor concursului organizat în perioada de 11.08.2016 -18.08.2016 pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical in cadrul Centrului de Planificare Familiala ,se consemneaza rezultatul final al concursului.

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Halit Ioana Diana ADMIS 98 puncte 90 puncte 94 puncte ADMIS
Sandulache Daniela RESPINS           – RESPINS
Sinpetru Ileana ADMIS neprezentat
Posted in Concursuri by admin
August 19, 2016

In  urma  sustinerii  interviului in data de 18.08.2016 pentru ocuparea a doua posturi de ingrijitoare -1 post in sectia Neonatologie si 1 post in comp.ATI si a unui post de infirmiera in sectia Neonatologie, Comisia  de Concurs consemneaza  urmatorul rezultat la aceasta proba:  Rezultate pentru posturile de ingrijitoare

Nume prenume Punctaj INTERVIU Rezultat INTERVIU
Agapi Maria Mirela       85 puncte             ADMIS
Balteanu Doina       65 puncte             ADMIS
Dumitrascu Raluca Gabriela       50 puncte             ADMIS
Stavoi Nicoleta
Posted in Concursuri by admin
August 18, 2016

In  urma  sustinerii interviului pentru ocuparea unui post vacant cu contract individual de munca  pe perioada nedeterminata de asistent medical in cadrul Centrului de Planificare Familiala, Comisia  de Concurs consemneaza  urmatorul rezultat pentru aceasta proba (interviu):

Nume prenume Punctaj la interviu Rezultat proba interviu
Halit Ioana Diana 90 puncte ADMIS

Eventualele contestatii se pot depune la sediul unitatii  in 24 ore de la afisare. Afisat:  18.08.2016,ora 13.00. Secretar  Comisie  Concurs, Ec. Roxana Halauca

Posted in Concursuri by admin
August 18, 2016

In  urma  sustinerii interviului pentru ocuparea unui post vacant cu contract individual de munca  pe perioada nedeterminata de asistent medical in cadrul Sectiei Neonatologie ,Comisia  de Concurs consemneaza  urmatorul rezultat pentru aceasta proba ( interviu):

Nume prenume Punctaj la interviu Rezultat proba interviu
Gavriloaea Corina Veronica Ancuta 55 puncte ADMIS
Precupeanu Cristina 90 puncte ADMIS

Eventualele contestatii se pot depune la sediul unitatii  in 24 ore de la afisare. Afisat:  18.08.2016,ora 13.00. Secretar  Comisie  Concurs, Ec. Roxana Halauca

Posted in Concursuri by admin
August 12, 2016

În urma susţinerii probei scrise la  concursul organizat în data de 11.08.2016 pentru ocuparea unui post  de asistent medical , cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata,in cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs numită prin Decizia nr.55/18.07.2016 , consemnează rezultatul la proba scrisa:  

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
  1.   Gavriloaea Corina Veronica  Ancuta   51,5 puncte   ADMIS
2. Precupeanu Cristina 92,7 puncte ADMIS
3. Tudurachi Maricica NEPREZENTAT RESPINS

    NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare;

 • Interviul se va sustine in data de 18.08.2016 ,la ora 10.00 la sediul unitatii;

        AFISAT: DATA 12.08.2016, ora 13.00.     Secretar Comisie Concurs, Ec.

Posted in Concursuri by admin
August 12, 2016

În urma susţinerii probei scrise la  concursul organizat în data de 11.08.2016 pentru ocuparea unui post  de asistent medical , cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata,in cadrul Centrului de Planificare Familiala, Comisia de concurs numită prin Decizia nr.55/18.07.2016 , consemnează rezultatul la proba scrisa:    

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
  1.   Halit Ioana Diana   98 puncte   ADMIS
2. Sinpetru  Ileana NEPREZENTAT RESPINS

    NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare;

 • Interviul se va sustine in data de 18.08.2016 ,la ora 10.00 la sediul unitatii;

AFISAT: DATA 12.08.2016, ora 13.00.     Secretar Comisie Concurs, Ec. Halauca Roxana

Posted in Concursuri by admin
August 11, 2016

In urma  corectarii lucrarilor scrise sustinute in data de 11.08.2016 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a doua posturi de ingrijitoare in cadrul Sectiei Neonatologie, respectiv ATI, precum  si a unui post de infirmiera, pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs, numita prin Decizia 56/18.07.2016, comunica rezultatul acestei probe: Pentru posturile de  ingrijitoare :

Nr. Crt.            Nume  Prenume  Candidat Punctaj  Proba scrisa Rezultat  Proba scrisa
1 ACATRINEI ANA MARIA ABSENT RESPINS
2 AGAPI MARIA MIRELA 60 puncte ADMIS
3 ARBORE COSTEL 40 puncte RESPINS
4 BALTEANU DOINA 50 puncte ADMIS
5
Posted in Concursuri by admin
August 3, 2016

În urma selectiei dosarelor depuse pentru concursului organizat în data de 11.08.2016, ora 10.00 – PROBA SCRISA , pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical in cadrul Sectiei Neonatologie  ,  comisia de concurs numita prin decizia nr.55/18.07.2016,  constata urmatoarele:

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultat selectie dosare
GAVRILOAEA CORINA VERONICA ANCUTA

ADMIS

PRECUPEANU CRISTINA

ADMIS

TUDURACHI MARICICA

ADMIS

NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul Comisiei de Concurs  in  maximum 24 ore de la afisare. Afisat:  03.08.2016, ora 14.00. Secretar concurs, Ec.Halauca Roxana

August 3, 2016

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 11.08.2016 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a doua unui posture  de ingrijitoare – sectia Neonatologie si Comp.ATI – si a unui post de infirmiera la Sectia Neonatologie, toate  pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numita prin Decizia 56/18.07.2016, comunica rezultatul selectiei de dosare: Pentru posturile  de ingrijitoare:

Nr. Crt. NUME    PRENUME   CANDIDAT Situatie Dosar ADMIS / RESPINS
1 Acatrinei Ana Maria ADMIS
2 Agapi Maria Mirela ADMIS
3 Arbore Costel ADMIS
4 Balteanu Doina ADMIS
5 Cotia Elena Daniela ADMIS
6 Dumitrascu Raluca Gabriela ADMIS
7
August 3, 2016

În urma selectiei dosarelor depuse pentru concursului organizat în data de 11.08.2016, ora 10.00 – PROBA SCRISA , pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent igiena in cadrul Comp.Infectii Nosocomiale  ,  comisia de concurs numita prin decizia nr.55/18.07.2016,  constata urmatoarele: Pana la data limita de depunere a dosarelor, nu s-a inscris niciun candidat la concurs. Afisat:  03.08.2016, ora 14.00. Secretar concurs, Ec.Halauca Roxana

August 3, 2016

În urma selectiei dosarelor depuse pentru concursului organizat în data de 11.08.2016, ora 10.00 – PROBA SCRISA , pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical in cadrul Centrului de Planificare Familiala  ,  comisia de concurs numita prin decizia nr.55/18.07.2016,  constata urmatoarele:

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultat selectie dosare

Observatii

HALIT IOANA DIANA

ADMIS
SANDULACHE DANIELA

RESPINS

Lipsa adeverinta OAMMR
SINPETRU ILEANA

ADMIS

NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretari

August 2, 2016

Rezultatele selectiei de dosare sunt:

Nr Crt             NUME    PRENUME                   CANDIDAT           Situatie Dosar           (In)/Complet Selectie Dosar Admis/Respins
1 Barbuta Elena-Cristina   Dosar    complet             Admis
2 Herciu Anca-Elvira   Dosar     complet             Admis
 • Contestatiile privind selectia dosarelor se pot face in termen de doua zile lucratoare de la afisare.
 • Datele de sustinere a probelor de concurs vor fi stabilite dupa aprobarea comisiilor de examinare (intre 31 zile si 90 zile de la publicarea in Viata Medicala) si vor fi afisate la avizier si pe site-ul unitatii.
Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
July 20, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 11.08.2016  ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  :

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Ingrijitoare- 2  posturi  vacante-perioada nedeterminata- 1 post in comp.ATI si 1 post in sectia Neonatologie;
 • Infirmiera-1 post vacant-perioada nedeterminata-Sectia Neonatologie

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

July 20, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 11.08.2016  ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  :

 1. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul:
 • Asistent medical -1 post  vacant –perioada nedeterminata- Centrul de Planificare Familiala;
 • Asistent medical-1 post vacant-perioada nedeterminata-Sectia Neonatologie
 • Asistent medical de igiena si sanatate publica -1 post vacant-perioada nedeterminata-Compartiment Infectii Nosocomiale

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a).cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de i

July 15, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare :

 • 1 post vacant de medic  specialist, specialitate neonatologie – Sectia Neonatologie;

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

– cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;

– copie xerox dupa diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional solicitat;

– copie certificat membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

– dovada /inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 alin (1) lit.e) sau f),la art.531 alin(1) lit d) ori e) respectiv art.618 alin (1) lit d) sau e) din Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la Anexa  3  la ordin;

– cazierul judiciar;

– certificatul medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentr

June 13, 2016

În urma finalizarii concursului pentru ocuparea  a doua posturi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de Brancardier- 1 post in sectia Obstetrica si 1 post in sectia Ginecologie, comisia de concurs comunică rezultatele finale astăzi 13.06.2016, orele 15.00 :    

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Arbore Costel ADMIS 50 puncte 50 puncte 50 puncte RESPINS
Buhusi Ioan ADMIS 35 puncte RESPINS
Chirila Vasile Ovidiu ADMIS 50 puncte 80 puncte 65 puncte ADMIS
Raileanu Daniel ADMIS 35 puncte

Posted in Concursuri by admin
June 13, 2016

În urma finalizarii concursului pentru ocuparea postului cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de ASISTENT MEDICAL- STERILIZARE, comisia de concurs comunică rezultatele finale astăzi 13.06.2016, orele 15.00 :    

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Garbea Luminita Georgeta ADMIS 75.34 puncte 70 puncte 72.67 puncte  ADMIS
Rotariu Cristina ADMIS 50.94 puncte 60 puncte 55.47 puncte RESPINS
Dorin Petrica ADMIS ABSENT RESPINS

                           

Posted in Concursuri by admin
June 13, 2016

În urma susţinerii  tuturor probelor la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi  de ingrijitoare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata ( 1 post in cadrul Farmaciei, 1 post in cadrul sectiei Ginecologie), comisia de concurs numita prin Decizia nr.40/10.05.2016,  stabileste rezultatul final al concursului.  

Numele si prenumele candidaţilor   Selectia dosare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
Ciurariu Maria Valentina ADMIS 85 puncte 50 puncte 67,5 puncte RESPINS
Costea Valentina ADMIS absent absent RESPINS
Mocanu Violeta ADMIS 65 puncte absent RE

Posted in Concursuri by admin
June 10, 2016

In  urma  sustinerii  interviului  pentru ocuparea a doua  posturi   vacante pe perioada nedeterminata ,de Brancardier –1 post in  Sectia Obstetrica si 1 post in Sectia Ginecologie  , Comisia  de Concurs consemneaza  urmatorul rezultat la aceasta proba:  

Nume prenume   Punctaj INTERVIU Rezultat INTERVIU
Arbore Costel   50 puncte             ADMIS
Chirila Vasile Ovidiu         80 puncte             ADMIS
Spataru Cristinel        60 puncte             ADMIS

  Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul Comisiei de concurs –  Biroul RUNOS, in 24 ore de la afisare.   Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului de contestatie .     Afisat: ASTAZI 10.06.2016,  ora 14.00   Secretar , Jr.Tedorescu Gabriel

Posted in Concursuri by admin
June 10, 2016

In  urma  sustinerii  interviului  pentru ocuparea unui  post   vacant  pe perioada nedeterminata ,de Asistent Medical –Sterilizare   , Comisia  de Concurs consemneaza  urmatorul rezultat la aceasta proba:  

Nume prenume   Punctaj INTERVIU Rezultat INTERVIU
Garbea Luminita   70 puncte            ADMIS
Rotariu Cristina         60 puncte             ADMIS

  Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul Comisiei de concurs –  Biroul RUNOS, in 24 ore de la afisare.   Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului de contestatie .     Afisat: ASTAZI 10.06.2016,  ora 14.00     Secretar , Jr.Popa Raluca

Posted in Concursuri by admin
June 10, 2016

In  urma  sustinerii interviului pentru ocuparea a doua posturi  de ingrijitoare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Farmacie(1 post)si Sectie Ginecologie (1 post),Comisia  de Concurs  numita prin Decizia nr.40/10.05.2016 consemneaza  urmatorul rezultat pentru aceasta proba:  

Nume prenume   Punctaj la interviu Rezultat proba interviu
Ciurariu Maria Valentina   50 puncte   admis
  Costea Valentina   Absent   respins
  Mocanu Violeta     Absent   respins
Petrea Corina Loredana 70 puncte Admis  
Salavastru Daniela 40 puncte Respins  
Ungureanu Cornelia 95 puncte Ad
Posted in Concursuri by admin
June 9, 2016

În urma susţinerii probelor concursului organizat în perioada de 24.05.2016( selectie dosare)  – 08.06.2016 ( interviu) pentru ocuparea a doua  posturi  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de registrator medical ( 1 post in cadrul Centrului de Planificare Familiala si 1 post in cadrul Biroului de Statistica Medicala) se consemneaza rezultatul final al concursului.  

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Avadanei Cuvuliuc Ana Maria ADMIS 13 puncte        – RESPINS
Ciolan Daniela ADMIS 54,5 puncte 95 puncte 74,75
Posted in Concursuri by admin
June 8, 2016

In  urma  sustinerii interviului pentru ocuparea a doua posturi vacante pe perioada nedeterminata de registrator medical ( 1 post in cadrul Centrului de Planificare Familiala, 1 post in cadrul Biroului de Statistica Medicala) ,Comisia  de Concurs  numita prin Decizia nr.41/10.05.2016 consemneaza  urmatorul rezultat pentru aceasta proba:

Nume prenume Punctaj la interviu Rezultat proba interviu
Ciolan Daniela 95 puncte ADMIS
Vitel Mihaela Claudia 90 puncte ADMIS

Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare. Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului de contestatie. Afisat:  08.06.2016, ora 14.00 Secretar  Comisie  Concurs, Ec. Halauca Roxana

June 3, 2016

În urma susţinerii probei scrise la  concursul organizat în data de 02.06.2016 pentru ocuparea a două posturi  de îngrijitoare , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (1 post în cadrul Farmaciei și 1 post în cadrul Secției Gincologie), Comisia de concurs numită prin Decizia nr.40/10.05.2016, consemnează rezultatul la proba scrisa:  

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
1. Ciurariu Maria Alexandra 85 puncte ADMIS
2. Costea Valentina absent RESPINS
3. Mocanu Violea 65 puncte ADMIS
4. Petrea Corina Loredana 70 puncte ADMIS
5. Salavastru Daniela 70 puncte ADMIS
6. Ungureanu Cornelia 50 puncte ADMIS
Posted in Concursuri by admin
June 3, 2016

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 02.06.2016 –ora 10.00  pentru ocuparea a doua  posturi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de Brancardier –1 post in Sectia Obstetrica si 1 post in sectia Ginecologie, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 03.06.2016 , orele  12.00:

Candidat Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă
Arbore Costel 50 puncte ADMIS
Buhusi Ioan 35 puncte  RESPINS
Chirila Vasile Ovidiu 50 puncte ADMIS
Raileanu Daniel 35 puncte RESPINS
Spataru Cristinel 75 puncte ADMIS

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La interviu se pot prezenta candidatii c

Posted in Concursuri by admin
June 3, 2016

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 02.06.2016 –ora 10.00  pentru ocuparea postului cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de ASISTENT MEDICAL –la Sterilizare, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 03.06.2016 , orele  12.00:

 Candidat Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă
Dorin Petrica ABSENT ABSENT
Garbea Luminita Georgeta 75.34  puncte ADMIS
Rotariu Cristina 50.94  puncte  ADMIS

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La interviu se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa. Interviul se va sustine in data de 09.06.2016 –ora 13.30 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna”-Iasi. SECRETARUL  COMISIEI, Jr.Popa Raluca

Posted in Concursuri by admin
June 3, 2016

În urma susţinerii probei scrise la  concursul organizat în data de 02.06.2016 pentru ocuparea a doua posturi  de registrator medical , cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata (1 post in cadrul Centrului de Planificare Familiala si 1 post in cadrul Biroului de Statistica Medicala ) , Comisia de concurs numită prin Decizia nr.41/10.05.2016 , consemnează rezultatul la proba scrisa:  

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
1. Avadanei Cuvuliuc Ana Maria 13 puncte RESPINS
2. Ciolan Daniela 54,5 puncte ADMIS
3. Dmour Daniela Viorica Absent RESPINS
4. Enachi Andreea Niculina 41,56 puncte RESPINS
5. Goria Anca Oana 9,25 puncte RESPINS
6. Hanganu Tomita
Posted in Concursuri by admin
June 2, 2016

În urma finalizarii concursului pentru ocuparea postului cu contract individual de muncă pe durată determinată de SECRETAR- in cadrul Secretariat Manager, comisia de concurs comunică rezultatele finale astăzi  01.06.2016, orele 15.00 :

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Onofrei Andreea ADMIS 100 100 100

 ADMIS

Posted in Concursuri by admin
June 1, 2016

În urma susţinerii probelor concursului organizat în perioada 25.05.2016-30.05.2016 , pentru ocuparea postului cu contract individual de muncă pe durată determinată de asistent medical pe perioada determinata in cadrul Sectiei Obstetrica , Comisia de concurs, numită prin Decizia nr  38/09.05.2016  , consemnează rezultatul final:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
Butnaru Mihaela ADMIS neprezentat neprezentat respins respins
Halit Ioana Diana ADMIS 51,3 pct. 75 pct. 63,15 respins
Precupeanu Cristina
Posted in Concursuri by admin
May 31, 2016

In  urma  sustinerii  interviului  pentru ocuparea unui post   vacant pe perioada determinata ,de secretar –Secretariat Manager   , Comisia  de Concurs consemneaza  urmatorul rezultat la aceasta proba:  

Nume prenume   Punctaj INTERVIU Rezultat INTERVIU
Onofrei Andreea   100 puncte            ADMIS

  Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul Comisiei de concurs –  Biroul RUNOS, in 24 ore de la afisare.   Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului de contestatie .     Afisat: 31.05.2016,  ora 15.00

Posted in Concursuri by admin
May 30, 2016

In  urma  sustinerii interviului pentru ocuparea unui post vacant pe perioada determinata de asistent medical in cadrul Sectiei Obstetrica ,Comisia  de Concurs  numita prin Decizia nr.38/09.05.2016 consemneaza  urmatorul rezultat pentru aceasta proba:

Nume prenume Punctaj la interviu Rezultat proba interviu
Halit Ioana Diana 75 puncte ADMIS
Precupeanu Cristina 90 puncte ADMIS
Turcu Corina Cristina neprezentat RESPINS

Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare. Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului de contestatie. Afisat:  30.05.2016 ,  ora 15.00.

Posted in Concursuri by admin
May 25, 2016

În urma susţinerii probei scrise la  concursul organizat în data de 25.05.2016 pentru ocuparea unui post  de asistent medical , cu contract individual de munca pe perioada determinata,in cadrul Sectiei Obstetrica, Comisia de concurs numită prin Decizia nr.38/09.05.2016 , consemnează rezultatul la proba scrisa:  

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
  1.   Butnaru Mihaela   0 puncte   ABSENT
2. Halit Ioana Diana 51,3 puncte ADMIS
3. Precupeanu Cristina 50,2 puncte ADMIS
4. Turcu Corina Cristina 50,8 puncte ADMIS

      NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare.         AFISAT : DATA 25.05.2016  ORA  15.00  .         Interviul va avea loc in data de 

Posted in Concursuri by admin
May 25, 2016

În urma susţinerii probei scrise la  concursul organizat în data de 25.05.2016 pentru ocuparea unui post  de secretar , cu contract individual de munca pe perioada determinata,in cadrul Secretariat Manager, Comisia de concurs numită prin Decizia nr.39/09.05.2016 , consemnează rezultatul la proba scrisa:

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la proba scrisa Rezultat proba scrisa
1. ONOFREI ANDREEA 100 puncte ADMIS

NOTA: * Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare. AFISAT : DATA 25.05.2016  ORA  15.00  . Interviul va avea loc in data de  31.05.2016 (marti), ora 10.00 , la sediul unitatii.

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
May 24, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 02.06.2016- proba scrisă pentru ocuparea a doua posturi de registrator medical   cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată in cadrul Centru de Planificare Familiala ( 1 post) si Birou Statistica Medicala ( 1 post), comisia de concurs întrunită în data de 24.05.2016 , comunică rezultatul selecţiei de dosare:

 1. Avadanei Cuvuliuc Ana Maria – ADMIS
 2. Ciolan Daniela- ADMIS
 3. Dmour Daniela Viorica- ADMIS
 4. Enachi Andreea Niculina- ADMIS
 5. Goria Anca Oana- ADMIS
 6. Hanganu Tomita- ADMIS
 7. Lazar Georgeta- ADMIS
 8. Oita Ana Maria- ADMIS
 9. Olaru Daniela Gianina- ADMIS
 10. Nedelcu Veronica- ADMIS
 11. Pavel Livia Mihaela- ADMIS
 12. Vitel Mihaela Claudia- ADMIS

Prezentul anunţ se afişeaza pe site-ul  Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  cat si la avizier, in data de 24.05.2016, ora 15.00. Eventualele contestatii la rezultatul selecţiei de dosare se  pot depune la Biroul  R .U.N.O.S  in termen de 24 de ore de la data afisarii prezentului anunt. Secretarul comisiei, ec.Halauca Roxana

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
May 24, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 02.06.2016- proba scrisă pentru ocuparea unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical la Sterilizare , comisia de concurs întrunită în data de 24.05.2016, comunică rezultatul selecţiei de dosare:

Nr.crt Nume/prenume Admis/Respins observatii
1. Dorin Petrica Admis          –
2. Garbea Luminta Georgeta Admis          –
3. Rotariu Cristina Admis          –

 Prezentul anunţ se afişează la avizierul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna” Iasi  in data de 24.05.2016 , ora 15,00. Eventualele contestatii la rezultatul selecţiei de dos

May 17, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 25.05.2016 – proba scrisă pentru ocuparea unui post cu contract individual de muncă pe durată determinată de SECRETAR  , comisia de concurs întrunită în data de 17.05.2016 -ora 10.00, comunică rezultatul selecţiei de dosare:  1.ONOFREI ANDREEA-ADMIS Prezentul anunţ se afişează la avizierul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna” Iași , si pe site-ul institutiei www.spitalelenadoamna.ro  la data de 17.05.2016 , ora 14,00. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei de dosare pot depune contestație in 24 ore de la data afisarii la Biroul  R.U.N.O.S.  SECRETARUL COMISIEI, Jr.Popa Raluca

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
May 17, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 25.05..2016 – proba scrisă pentru ocuparea unui post cu contract individual de muncă pe durată determinată de asistent medical  în cadrul Sectiei Obstetrica, comisia de concurs întrunită în data de 17.05.2016 -ora 10.00, comunică rezultatul selecţiei de dosare:

 1. Butnaru Mihaela-ADMIS
 2. Halit Ioana Diana- ADMIS
 3. Precupeanu Cristina-ADMIS
 4. Turcu Corina Cristina-ADMIS

Prezentul anunţ se afişează la avizierul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna” Iași , si pe site-ul institutiei www.spitalelenadoamna.ro  la data de 17.05.2016 , ora 14,00. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei de dosare pot depune contestație in 24 ore de la data afisarii la Biroul  R.U.N.O.S.  SECRETARUL COMISIEI, Ec.Peste Daniela

May 11, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 02.06.2016 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii : A. Functia contracctuala pentru care se organizeaza concursul: • Asistent medical -1 post vacant –perioada nedeterminata- Sterilizare; • Ingrijitoare– 1 post vacant-perioada nedeterminata-Farmacie • Ingrijitoare-1 post vacant –perioada nedeterminata –Sectia Ginecologie • Registrator medical– 2 posturi vacante-perioada nedeterminata- 1 post in cadrul biroului Statistica Medicala si 1 post Centrul de Planificare Familiala; • Brancardier – 2 posturi vacante – perioada nedeterminata – 1 post in Sectia Obstetrica si 1 post in Sectia Ginecologie; Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine

May 10, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 25.05.2016 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii: A. Functia contractuala pentru care se organizeaza concursul: • Asistent medical – 1 post temporar vacant – Sectia Obstetrica; • Secretar – 1 post temporar vacant – Secretariat manager; Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b). copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c). copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt; d). copia liv

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
February 22, 2016

În urma susţinerii ambelor probe la  concursul organizat în data de 12.02.2016  pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unui post de asitent social si a unui post de psiholog debutant, Comisia de Concurs, numită prin Decizia nr.9/20.01.2016 , consemnează rezultatul final al concursului,   Pentru asistent social:  

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului

IFTODE  DORINA

ADMIS 40.33 40.33

February 22, 2016

În urma susţinerii probelor concursului organizat în perioada de 19.02.2016 -22.02.2016 pentru ocuparea a unui post cu contract individual de muncă pe durată determinată de asistent medical în cadrul secției Obstetrică se consemnează rezultatul final al concursului.

Numele si prenumele candidaţilor

 Selectia dosare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final

ARITON FLORENTINA

ADMIS 72,67 pct. 90 pct. 81,34 pct. ADMIS
ZAHARIA ANA MARIA RE
February 18, 2016

În urma susţinerii interviului la  concursul organizat în data de 12.02.2016 pentru ocuparea unui post de asistent social si a unui post de psiholog debutant, pe perioada nedeterminata, in cadrul S.Neonatologie, Comisia de concurs , consemnează rezultatul  interviului: Pentru postul de asistent social

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la interviu Rezultat interviu
  1.   Ganea  Lacramioara   73.33   ADMIS
2. Moisii Cristina 76.66 ADMIS
3 Plugaru Andreia 100.00 ADMIS

  Pentru postul de psiholog debutant

Nr.crt. Nume Prenume Candidati Punctaj obtinut la interviu Rezultat interviu
  1.   Barbu Madalina   Absent   RESPINS
2 D
Posted in Concursuri by admin
February 18, 2016

In urma sustinerii interviului pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata ,de asistent medical in cadrul sectiei Obstetrica , Comisia de Concurs consemneaza urmatorul rezultat la aceasta proba:

Nume prenume   Punctaj INTERVIU Rezultat INTERVIU
Asavoaiei Andreea 85 puncte            ADMIS

Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul Comisiei de concurs – Biroul RUNOS, in 24 ore de la afisare. Rezultatele finale se vor afisa dupa expirarea termenului de contestatie . Afisat: 18.02.2016, ora 13.00

Posted in Concursuri by admin
February 15, 2016

In urma  corectarii lucrarilor scrise sustinute in data de 12.02.2016 pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata, a unui post de asistent social si a unui post de psiholog debutant, in cadrul Sectiei Neonatologie Comisia de concurs, numita prin Decizia 9/20.01.2016, comunica rezultatul acestei probe: Pentru postul de asistent social:

Nr. Crt. Nume Prenume  Candidat Punctaj Proba scrisa Rezultat Proba scrisa
1 IFTODE  DORINA 40.33 RESPINS
2 GANEA  LACRAMIOARA 85.33 ADMIS
3 MATEI ADRIANA  MIHAELA ABSENT RESPINS
4 MOISII CRISTINA 82.00 ADMIS
5 PLUGARU ANDREIA 97.66 ADMIS

Pentru postu de psiholog debutant:

Nr. Crt. Nume Prenume  Candidat
February 15, 2016

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 12.02.2016 –ora 10.00  pentru ocuparea postului cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de ASISTENT MEDICAL -in cadrul Sectiei Obsterica, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 15.02.2016, orele 10.00 :

 

Punctaj final Rezultat proba scrisă

Asavoaiei Andreea

90 puncte

ADMIS

Nedelcu Ionita

19 puncte

RESPINS

Ursache Gabriela 13 puncte

RESPINS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei sc

February 11, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 19.02.2016 – proba scrisă pentru ocuparea unui post cu contract individual de muncă pe durată determinată de asistent medical în cadrul sectiei Obstetrică , comisia de concurs întrunită în data de 11.02.2016, comunică rezultatul selecţiei de dosare:

Nr.crt

Nume/prenume Admis/Respins observatii

1

Ariton Florentina Admis

       –

2 Zaharia Ana Maria Respins

Nu îndeplinește condițiile de vechime solicitate în anunț, certific

February 5, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 12.02.2016 – proba scrisă, pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată, a unui post de asistent social și a unui post de psiholog debutant, în cadrul Secției Neonatologie, Comisia de concurs numită prin Decizia 9/20.01.2016, comunică rezultatul selecției de dosare: Pentru postul de asistent social:

 1. Iftode Dorina – admis
 2. Ganea Lăcrămioara – admis
 3. Matei Adriana Mihaela – admis
 4. Moisii Cristina – admis
 5. Plugaru Andreia – admis

Pentru postu de psiholog debutant:

 1. Barbu Mădălina – admis
 2. Frunza Alexandra Elena – admis
 3. Darie Circhea Mihaela – admis
 4. Moraru Liliana – admis
 5. Popovici Daniela Petra – admis
 6. Potorac Elena – admis
 7. Rusnac Mariana – admis
 8. Teleman Alexandra – admis
 • Candidații nemulțumiti de rezultatul selecției de dosare pot depune contestație în termen de 24 ore de la data afișării la Biroul RUNOS.

Secretar, Ec. Pește Daniela   Afișat : 05.02.2016

February 4, 2016

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 12.02.2016 – proba scrisă pentru ocuparea unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical  în cadrul Secției Obstetrică, comisia de concurs întrunită în data de 04.02.2016, comunică rezultatul selecţiei de dosare:

 1. Asavoaiei Andreea- ADMIS
 2. Nedelcu Ionota- ADMIS
 3. Ursache Gabriela-ADMIS

Prezentul anunţ se afişează la avizierul Spitalului Clinic de Obstetrică –Ginecologie „Elena Doamna” Iași şi pe site-ul institutiei data de 04.02.2016, ora 14,00. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei de dosare pot depune contestație la Biroul  R .U.N.O.S,  în 24 ore de la data afișării prezentului anunț.   Secretarul Comisiei, jr.Popa Raluca

February 4, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 19.02.2016, ora 10:00 la sediul unității din str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: A. Funcțiile contractuale  pentru care se organizează concursul:

 • Asistent medical  – 1 post temporar vacant – secția Obstetrică

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente:

 1. cerere  de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iași;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă î

January 29, 2016

Notă finală – Concurs Director Financiar-Contabil

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției specifice din Comitetul Director – Director financiar contabil și conform procesului verbal nr. 825/29.01.2016:

Nr. crt.

Candidat Nr. înreg. dosar Nota finală Concluzii
1 Dangeanu Natalia 370/18.01.2016   9.48

       ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatele analizei dosarelor, comunicate prin prezentul anunț, pot fi depuse în termenul și în condițiile prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului, precum și în conform

January 26, 2016

Nr. 681/26.01.2016 Având în vedere art.4, alin.3 din regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției specifice din Comitetul Director – Director financiar-contabil, comisia constată următoarele:

Nr. Crt. Candidat Număr înreg. dosar

Concluzii

1

Dangeanu Natalia

370/18.01.2016

ADMIS

Rezultatele consemnate în procesul verbal nr. 679/26.01.2016 urmează să fie afișate pe site-ul și la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iași, în termen de 24 de ore prin grija secretarului comisiei. Contestațiile cu privire la rezultatele analizei dosarelor, comunicate prin prezentul anunț, pot fi depuse în termenul și în condițiile prevăzute în calendarul de desfășurare a concursului, precum și în conformitate cu prevederile regulamentului mai sus menționat, respectiv la 24 de ore de la data afișării. Afișat astăzi,

January 21, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, organizeaza in data de 12.02.2016 ora 10:00 la sediul unitatii din Iasi, str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii  vacante: A. Functiile contractuale pentru care se organizeaza concursul:

 • Asistent medical –  1 post  vacant – Sectia  Obstetrica;
 • Psiholog debutant – 1 post vacant – Sectia Neonatologie;
 • Asistent social –     1 post vacant – Sectia Neonatologie.

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor  de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente:

 1. cerere  de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

January 5, 2016

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ‘Elena Doamna” Iaşi organizează concurs  pentru ocuparea funcţiei de Director Financiar-Contabil, în conformitate cu art. 183 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, OMS nr. 284/2007 şi Decizia Managerului nr. 1/04.01.2016 pentru aprobarea Regulamentului-intern privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iaşi , din loc. Iaşi, strada Elena Doamna nr. 49, jud. Iaşi, în data de 29.01.2016, cu incepere de la ora 10ºº. Concursul cuprinde următoarele probe: 1) etapa de selecţie a dosarelor de concurs – eliminatorie; 2) etapa de susţinere a probelor de evaluare:

 • proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului afişată la sediul unităţii, organizată în data de 29.01.2016, cu începere de la  ora 10ºº;
 •  proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată

Posted in Concursuri by admin | Tags: ,
December 3, 2015

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 10.12.2015 – proba scrisă pentru ocuparea unui post cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de asistent medical în cadrul Secției Obstetrică, comisia de concurs întrunită în data de 03.12.2015 -ora 10.00, comunică rezultatul selecţiei de dosare: 1. Spiridon Irina Mariana – ADMIS 2. Asavoaiei Andreea- ADMIS Prezentul anunţ se afişează la avizierul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie „Elena Doamna” Iași , si pe site-ul institutiei www.spitalelenadoamna.ro la data de 03.12.2015 , ora 13,00. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei de dosare pot depune contestație in 24 ore de la data afisarii la Biroul R.U.N.O.S.

November 26, 2015

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi ,organizeaza in data de 14.12.2015 ora 10,00 la sediul unitatii din str. Elena Doamna,nr.49,concurs pentru ocuparea urmatoarei functii : A. Functia contarctuala pentru care se organizeaza concursul: • Asistent medical principal-1 post temporar vacant –Sectia Obstetrica; Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. B .Dosarul de concurs al candidatilor va contine urmatoarele documente: a). cerere de inscriere la concurs adresata Managerului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi; b).copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea ,potrivit legii,dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunt; d).copia livretului militar-daca este cazul; e).carnetul de munca sau dupa c

1 November 16, 2015

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 10.12.2015 ora 10,00, la sediul unității din str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: A. Funcțiile contractuale pentru care se organizează concursul:

 • Infirmier(a) – 1 post – perioada nedetermintă – secția ATI
 • Infirmier(a) – 1 post – perioada nedeterminată – secția Ginecologie
 • Infirmier(a) – 1 post – perioada nedeterminată – secția Obstetrică – Sala de nașteri

Concursul se desfasoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. cop

November 16, 2015

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași, organizează în data de 10.12.2015 ora 10,00, la sediul unității din str. Elena Doamna, nr.49, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: A. Funcțiile contractuale pentru care se organizează concursul:

 • Asistent medical – 1 post vacant – perioada nedeterminată – secția Obstetrică

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile H.G. 286/23.03.2011 cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. B. Dosarul de concurs al candidaților va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă înd

June 12, 2015

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași organizează în data de 02.07.2015, ora 10:00, la sediul unității din str. Elena Doamna nr. 49 concurs pentru ocuparea funcției de Asistent Medical Sala de Operații, post pe perioadă nedeterminată. Dosarul de concurs al candidaților va cuprinde următoarele:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iași;
 2. copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor li ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate prin prezentul anunț;
 4. copia livretului militar (dacă este cazul);
 5. carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unită

Posted in Concursuri by admin | Tags: