Page 1 of 6
CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI/APARTINATORULUI
Acest chestionar este menit sa ne sprijine în ameliorarea performantei activitatii spitalului, raspunsurile la acest chestionar raman anonime(*). Va rugam sa le depuneti in cutiile special amenajate din cadrul secțiilor spitalului.
Elemente de socio-demografie (incercuiti situatia care vi se aplica):
5. In cadrul acestei internari, puteti spune ca:

6. Apreciati pe o scala de la 1 la 6 calitatea serviciilor mentionate mai jos primite de catre dvs.:

1 - Total nesatisfacatoare; 2 - Partial nesatisfăcătoare; 3 - Nesatisfacatoare; 4 - Buna; 5 - Foarte buna; 6 - Nu am beneficiat/nu am observat

7. Tinand cont de toate cele mentionate in pagina 4, va rugam sa ne spuneti:

Vă mulțumim pentru timpul acordat !
*Notă: Colectarea informatiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/ 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.