Comunicare rezultat contestatie la procedura proprie de livrare alimente cu anunt de participare nr.8482/02.11.2020

COMUNICARE  REZULTAT  CONTESTATIE

Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma contestatiei cu numar de inregistrare la autoritatea contractanta 9820/17.12.2020, depuse la procedura proprie de atribuire a Acordului Cadru pentru achizitionarea de servicii de livrare de alimente, pentru pacientii internati in cadrul spitalului, cod CPV 55521200-0, cu nr. anunt de participare 8482/02.11.2020, comisia de evaluare decide:

–  Anularea Raportului procedurii nr. 9712/15.12.2020.

– Anularea comunicarilor privind rezultatul procedurii cu nr. 9713/15.12.2020 si nr.9714/15.12.2020.

– Anularea procedurii proprii pentru prestari servicii de livrare alimente pentru pacientii internati in cadrul spitalului, cu anuntul de participare nr 8482/02.11.2020, conform art.212, alin.(1) si alin.(2) din legea 98/2016.

Leave a reply