Comunicare rezultat Procedura privind achizitionarea de Servicii de livrare de alimente

Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma evaluarii ofertelor si aplicarii criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire a Acordului Cadru pentru achizitionarea de Servicii de livrare de alimente pentru pacientii internati in cadrul spitalului, cod CPV 55521200-0 cu nr. anunt de participare 5127/14.06.2021, oferta prezentata de S.C. EUROMEDICAL PROVIDER S.R.L este declarată castigatoare a procedurii, cu o oferta financiara în valoare de 593.237,52  lei (fără TVA).

Leave a reply