Concurs – medic sef de sectie Neonatologie – perioada determinata

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, cu sediul in str.Elena Doamna nr. 49, anunta organizarea concursului/examenului pentru ocuparea , pe perioada determinata, a functiei de medic sef sectie Neonatologie.
Dosarul de inscriere la concurs , va contine urmatoarele documente:
– Adeverinta de Medic primar/specialist cu cel putin 5 ani vechime in specialitatea postului;
– Cererea cu mentionarea functiei pentru care doreste sa candideze;
– Copie Xerox a diplomei de studii;
– Adeverinta cu confirmarea in grad profesional;
– Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 2 la normele OMS 1406/2006 actualizat,
– Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru care concureaza
– Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in incompatibilitate;
– Certificat privind starea de sanatate;
– Dovada/Adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatii unde si-a desfasurat activitatea sau de catre Colegiul Medicilor din Romania;
– Copia carnetului de munca /adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate
– Un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei de Neonatologie
– Chitanta de plata a taxei de consurs in suma de 150 ron se achita la casieria unitatii.
Concursul/examenul va consta in urmatoarele probe:
-interviu – sustinerea proiectului de management
-proba scrisa
-proba clinica/practica
Proba scrisa se sustine dupa subiecte din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.
Proba clinica/practica se sustine pe baza metodologiei pentru obtinerea titlului de medic specialist.
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la publicare (23.03.2018), iar concursul se organizeaza dupa 30 zile de la publicarea in “Viata Medicala”.
Relatii suplimentare se pot obtine de la biroul Runos, tel: 0232 210390/210

Calendar concurs

  • 23.03.2018 – 06.04.2018 pana la ora 14.00 – depunere dosare de inscriere la concurs;
  • 09.04.2018 – verificare si confirmare documente depuse la dosar;
  • 10.04.2018 – afisare situatie dosare (complet/incomplet)
  • 11.04.2018 – 17.04.2018 ora 15.00 – completare dosare incomplete;
  • 18.04.2018 – verificare si confirmare documente depuse la dosarele incomplete si afisare rezultate finale (admis/respins)
  • 19.04.2018 – pana la ora 15.00 depunere contestatii privind dosarele respinse;
  • 20.04.2018 – 23.04.2018 – solutionare contestatii
  • 24.04.2018 – afisare rezultate contestatii dosare response si afisare rezultate finale la proba de verificare si confirmare a documentelor din dosarele de concurs.

Datele de sustinere a probelor de concurs vor fi stabilite dupa aprobarea de catre Consiliul Judetean  Iasi a comisiei de examinare.

Leave a reply