Concursuri

  • SEPTEMBRIE 29, 2020
  • 0

  Anunt examen promovare interna – Registrator principal

  Spitalul Clinic de Obstetrica ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 13.10.2020, ora 10.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna ,in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor
  • AUGUST 27, 2020
  • 0

  Anunt final pentru angajare fara concurs prin selectie de dosare pentru functia vacanta in cadrul Biroului Financiar Contabil – 1 post Economist IA

  Comisia de concurs constituita in baza Deciziei nr.78/18.08.2020, comunica rezultatul final pentru angajare fara concurs prin selectie de dosare pentru functia vacanta in cadrul Biroului Financiar Contabil – 1 post Economist IA: Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observatii 1. BORDEI CRISTINA ALINA Admis -- 2. APETREI  ELENA Respins Nu indeplineste condiile specifice: vechime in specialitatea studiilor-minim
  • AUGUST 26, 2020
  • 0

  Anunt rezultat selectie dosare – economist IA – Biroul financiar-contabilitate

  In urma analizarii  dosarelor de inscriere, comisia de concurs numită prin Decizia nr.  78/18.08.2020, întrunită în data de 25.08.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iaşi „Elena Doamna”, procedează la selecţia dosarelor de înscriere depuse în vederea angajarii fara concurs  prin selectie de dosare, in conformitate cu art. 27,  alin. 1 , Legea
  • AUGUST 19, 2020
  • 0

  Anunt angajare economist I A – fara concurs-selectie dosare

  Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, angajeaza fara concurs, prin selectie de dosare, in conformitate cu art.27,alin.1  Legea 55/ 2020, pe perioada determinata, personal contractual pentru urmatoarea functie vacanta de executie:  1 post economist IA–in cadrul Biroul Financiar Contabilitate Dosarul  va contine urmatoarele documente: a).cerere  de angajare adresata Managerului Spitalului Clinic de   Obstetrica 

Adresa Spital Elena Doamna

 • Str. Elena Doamna nr. 49 Iași, 700398
 • 0232-210-392
 • 0232-210-394
 • 0232-210-390
 • Fax - 0232-210-396
 • contact@spitalelenadoamna.ro

Interioare Telefon

 • 233 - Triaj (Programari)
 • 208 - Secretariat
 • 218 - Registratura
 • 221 - Contabilitate
 • 283 - Resurse Umane
 • 266 - Achiziții, Tehnic
 • 262 - Farmacie
 • 207 - Laborator Analize Medicale