Concursuri

  • OCTOMBRIE 13, 2020
  • 0

  Anunt rezultate Registratori

  În urma desfasurarii examenului de promovare organizat in data de 13.10.2020 in vederea promovarii interne din registrator in registrator principal,comisia consemneaza urmatorul rezultat final : Numele si prenumele candidaţilor Punctajul final Rezultatul final al concursului Ibanescu Mihaela Claudia 69 puncte ADMIS Ciolan Daniela 91 puncte ADMIS  SECRETAR: Jr. Popa Raluca
  • SEPTEMBRIE 29, 2020
  • 0

  Anunt examen promovare interna – Registrator principal

  Spitalul Clinic de Obstetrica ginecologie”Elena Doamna” Iasi organizeaza in data de 13.10.2020, ora 10.00, la sediul unitatii din str.Elena Doamna nr.49, examen de promovare interna ,in conformitate cu prevederile HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor
  • AUGUST 27, 2020
  • 0

  Anunt final pentru angajare fara concurs prin selectie de dosare pentru functia vacanta in cadrul Biroului Financiar Contabil – 1 post Economist IA

  Comisia de concurs constituita in baza Deciziei nr.78/18.08.2020, comunica rezultatul final pentru angajare fara concurs prin selectie de dosare pentru functia vacanta in cadrul Biroului Financiar Contabil – 1 post Economist IA: Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins Observatii 1. BORDEI CRISTINA ALINA Admis -- 2. APETREI  ELENA Respins Nu indeplineste condiile specifice: vechime in specialitatea studiilor-minim
  • AUGUST 26, 2020
  • 0

  Anunt rezultat selectie dosare – economist IA – Biroul financiar-contabilitate

  In urma analizarii  dosarelor de inscriere, comisia de concurs numită prin Decizia nr.  78/18.08.2020, întrunită în data de 25.08.2020, ora 10.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Iaşi „Elena Doamna”, procedează la selecţia dosarelor de înscriere depuse în vederea angajarii fara concurs  prin selectie de dosare, in conformitate cu art. 27,  alin. 1 , Legea

Adresa Spital Elena Doamna

 • Str. Elena Doamna nr. 49 Iași, 700398
 • 0232-210-392
 • 0232-210-394
 • 0232-210-390
 • Fax - 0232-210-396
 • contact@spitalelenadoamna.ro

Interioare Telefon

 • 233 - Triaj (Programari)
 • 208 - Secretariat
 • 218 - Registratura
 • 221 - Contabilitate
 • 283 - Resurse Umane
 • 266 - Achiziții, Tehnic
 • 262 - Farmacie
 • 207 - Laborator Analize Medicale