Consiliu Etic

In urma rezultatului alegerilor membrilor Consiliului Etic si a deciziei nr. 3598/12.04.2018, componenta CE  pentru mandatul 2018-2021 este urmatoarea:
conf. dr. Socolov Razvan – presedinte, membru titular (cu integrare)
dr. Gafiteanu Dumitru – membru supleant (cu integrare)
dr. Bradeanu Doina Meda – membru titular (cu norma intreaga)
dr. Neumann Oana – membru titular (cu norma intreaga)
dr. Pavaleanu Maricica – membru titular (cu norma intreaga)
as. med.pr. Buzea Luminita – membru titular
as. med. pr. Roman Dorina- membru titular
dr. Barbuta Elena Cristina – membru supleant
dr. Cazacenco Andrei – membru supleant
dr. Smeria Petruta – membru supleant
as. med. pr. Petrea Nicoleta – membru supleant
as. med. pr. Savin Mariana – membru supleant
Secretar titular – ec. Peste Daniela
Secretar supleant – ec.Halauca Roxana
Pintile Valerian – reprezentant al Asociatiei Nationale pentru protectia Pacientilor
Asistenta juridical este asigurata de comp. juridic prin consilier juridic Ciortan Carmen Daniela (fara drept de vot).

Organizare alegeri Consiliu Etic

Proces verbal nr. 3530/11.04.2018

Incheiat in data de 11.04.2018, ora 15.30 in urma numararii voturilor pentru desemnarea membrilor Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi , comisia de supraveghere a alegerilor, constituita prin decizia nr.06/05.03.2018, consemneaza urmatoarele rezultate:
MEDICI CU INTEGRARE CLINICA:
Nr total de  voturi (conform lista votanti) = 33 ;  nr. voturi valabile = 33

Nr crt Nume  Prenume Candidat Sectia Nr voturi obtinute Rezultat  vot
1 Balan  Raluca Anat. Pat. 2
2 Ciuhodaru  Madalina Ginecologie 1
3 Flaiser  Corina Ginecologie 0
4 Gafiteanu  Dumitru Obstetrica 3 Membru supleant
5 Socolov  Razvan Obstetrica 27 Membru titular

MEDICI FARA INTEGRARE  CLINICA:

Nr total de  voturi (conform lista votanti) = 33 ;  nr. voturi valabile = 33

Nr crt Nume  Prenume Candidat Sectia Nr voturi obtinute Rezultat vot
1 Barbuta Elena Neonatologie 1
2 Bradeanu Doina M. Neonatologie 15 Membru titular
3 Cazacenco Andrei ATI 2 Membru supleant
4 Dumitrache Florentin Obstetrica 2 Membru supleant
5 Neumann Oana Obstetrica 6 Membru titular
6 Pavaleanu Maricica Obstetrica 5 Membru titular
7 Smeria Petruta Lab. An.Med. 2 Membru supleant

Nr total de  voturi (conform lista votanti) = 29 ;  nr. voturi valabile = 28;  1 vot anulat
ASISTENTI   MEDICALI :

Nr crt Nume  Prenume Candidat Sectia Nr voturi obtinute Rezultat vot
1 Buzea Luminita ATI 14 Membru titular
2 Petrea Nicoleta Obstetrica 6 Membru supleant
3 Roman Dorina Neonatologie 7 Membru titular
4 Savin Mariana Anat. Pat. 1 Membru supleant
5 Serban Alyna R. Ginecologie 0

Rezultatele alegerilor se vor afisa in data de 12.04.2018 la sediu si pe site-ul unitatii, iar persoanele  care au intrunit nr. de voturi pentru a fi membri in Consiliul Etic (titular/supleanti) vor completa declaratia prevazuta de legislatia in vigoare in acest domeniu.
In cazul in care una din persoanele sus mentionate , din diverse motive, nu mai doreste sa aiba calitatea de membru in Consiliu Etic, persoana imediat clasata,( ca nr. de voturi), va prelua aceasta calitate.
Un exemplar din prezentul proces verbal este inmanat managerului unitatii pentru luare la cunostinta si emiterea deciziei de constituire a Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi.

Comisie votare:
Presedinte , ec. Peste Daniela
Membru,Ec. Halauca Roxana

Secretar,av. Munteanu Adriana

In vederea alegerilor membrilor Consiliului Etic va invitam sa inaintati propunerile  de candidati in conformitate cu prevederile art 4 alin 5 si 6 din OMS 1502/2016 pentru aprobarea componentei si atributiilor Consiliului Etic.
Fiecare sectie  propune un medic cu integrare clinica si  un medic fara integrare prin intermediul sefului de sectie si un asistent medical prin intermediul  asistentului sef, care apoi se depun la secretariat,  in atentia managerului.
Sunt acceptate si candidaturile individuale; si acestea se depun la secretariat pana la data de 10.04.2018 orele 14.00, utilizand formularul anexat.
Fiecare categorie isi va desemna reprezentantii in Consiliul Etic: la procesul electoral de alegere a medicilor – cu si fara integrare – vor participa doar medici iar la procesul electoral de alegere a asistentilor medicali , doar asistentii medicali.
Criteriile care stau la baza propunerilor sunt reputatia morala si lipsa cazierului judiciar.
Calitatea de membru in Consiliu Etic este incompatibila cu urmatoarele calitati:
– din cadrul spitalului: manager, director medical, director de ingrijiri, asistent sef spital, precum si rude pana la gradul 3 cu acestia;
– din afara spitalului: angajati si/colaboratori ai companiilo producatoare /distribuitoare de medicamente, materiale si echipamente si dispositive medicale, angajati sau furnizori ai furnizorilor de servicii sau produse cu care spitalul se afla in relatie contractuala.

Observator la procedura de vot și numărarea voturilor pentru funcția de membru în Consiliul Etic

In atentia Asociatiilor de Pacienti din  judetul Iasi.
Prin prezenta va informam despre oragnizarea procedurii de alegere si desemnare a membrilor Consiliului Etic din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, in conformitate cu prevederile  OMS nr 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului Etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice.
Avand in vedere prevederile  art.4 alin. 4 din OMS nr 1502/2016 va invitam sa participati, in calitate de observatori,  la procedura de vot si numararea voturilor  pentru functia de membru al Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, care va avea loc in data de 11.04.2018 intre orele 9.00-12.00 pentru medici si  intre orele 12.00-15.00 pentru asistenti medicali.

Nominalizare reprezentant al Asociației de pacienți a județului Iași pentru funcția de membru al Consiliului Etic

In atentia Asociatiilor de Pacienti din judetul Iasi.
Avand in vedere prevederile  OMS nr 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a  atributiilor Consiliului Etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice prin prezenta va invitam ca, pana la data de 10.04.2018 sa depuneti la secretariatul unitatii, sau sa ne transmiteti prin fax sau e-mail, nominalizarea  reprezentantului Asociatiei de pacienti pentru functia de membru al Consiliului Etic al Spitalului Cl.de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi.
Va rugam sa tineti cont de urmatoarele prevederi ale OMS nr 1502/2016:
– Art.1 pct j) asociatia de pacienti eligibila pentru a fi implicate in cadrul consiliilor etice este acea asociatie  sau  fundatie  legal constituita  care are ca scop  apararea drepturilor pacientilor sau care are activitate in domeniul asistentei oferite pacientilor sau integritatii in sistemul de sanatate si respecta criteriile prevazute la art.4 alin 12.
– Art.4 alin 1) Criteriile care stau la baza propunerilor si nominalizarilor membrilor Consiliului Etic sunt reputatia morala si lipsa cazierului judiciar.
– Art.4 alin 18) Calitatea de reprezentant al asociatiilor de pacienti (membru permanent si supleant) in Consiliul Etic este incompatibila cu calitatea de profesionist in domeniul medical .

Adresa Spital Elena Doamna

 • Str. Elena Doamna nr. 49 Iași, 700398
 • 0232-210-392
 • 0232-210-394
 • 0232-210-390
 • Fax - 0232-210-396
 • contact@spitalelenadoamna.ro

Interioare Telefon

 • 233 - Triaj (Programari)
 • 208 - Secretariat
 • 218 - Registratura
 • 221 - Contabilitate
 • 283 - Resurse Umane
 • 266 - Achiziții, Tehnic
 • 262 - Farmacie
 • 207 - Laborator Analize Medicale