Drepturile si obligatiile asiguratilor

[vc_tta_accordion]

  • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului cadru;
  • sa fie inscris pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
  • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6(sase) luni de la data inscrierii pe lista acestuia;
  • sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
  • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
  • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala si de promovare a sanatatii, inclusive prin depistarea precoce a bolilor;
  • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
  • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
  • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
  • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
  • sa beneficieze de dispozitive medicale;
  • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
  • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentele;
  • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
  • sa beneficieze de de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii;
  • sa beneficieze de rambursarea contravalorii cheltuielilor efectuate in cadrul unitatilor sanitare cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi;

  • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
  • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
  • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
  • sa anunte in termen de 15(cincisprezece) zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o alta categorie de asigurat;
  • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
  • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
  • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
  • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documente justificative ce atesta calitatea de asigurat;

[/vc_tta_accordion]
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauziei, servicii de planificare familiala in conditiile art.233din Legea nr.95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilite prin contractul-cadru.

Program de vizita

14:00 – 16:00

12:00 – 18:00

12:00 – 18:00