Externare

In functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicata pacientului cu o zi inainte sau in dimineata zilei externarii. Medicul curant completeaza ,,Biletul de externare” si ,,Scrisoarea medicala” care vor ajunge la medicul de familie. Documentele mai-sus mentionate vor fi redactate in 2(doua) exemplare: un exemplar se ataseaza la ,,Foaia de observatie”  iar celalalt se inmaneaza pacientului.
Medicul curant va stabili si consemna in ,,Biletul de externare” si ,,Scrisoarea medicala” urmatoarele informatii:
– diagnosticul de externare;
– starea pacientului la externare;
– tratamentul medical pe care sa-l urmeze;
– indicatii privind regimul alimentar si de viata;
– data controlului medical;
– numarul de zile de concediu medical;
– fisa decont pacient;
– daca este cazul, se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;
In cazul externarii pacientului la cerere, i se explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in ,, Foaia de observatie” cererea  pacientului, acesta fiind pus sa semneze ca a solicitat externarea. Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.
Documentele care se elibereaza pacientului la externare :
– scrisoare medicala;
– certificat de concediu medical (dupa caz);
– adeverinta medicala (dupa caz);
– reteta medicala;
– decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;

Adresa Spital Elena Doamna

 • Str. Elena Doamna nr. 49 Iași, 700398
 • 0232-210-392
 • 0232-210-394
 • 0232-210-390
 • 0232-210-396
 • contact@spitalelenadoamna.ro

Interioare Telefon

 • 203 – Birou RUNOS
 • 208 – Secretariat
 • 218 – Registratură
 • 221 – Contabilitate
 • 233 – Centru planificare familială
 • 242 – Achiziții – Tehnic – Juridic
 • 246 – Farmacie
 • 256 – Asistent social