Utile

Some content here depending on data type

March 26, 2018

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” Iasi, cu sediul in str.Elena Doamna nr. 49, anunta organizarea concursului/examenului pentru ocuparea , pe perioada determinata, a functiei de medic sef sectie Neonatologie. Dosarul de inscriere la concurs , va contine urmatoarele documente: – Adeverinta de Medic primar/specialist cu cel putin 5 ani vechime in specialitatea postului; – Cererea cu mentionarea functiei pentru care doreste sa candideze; – Copie Xerox a diplomei de studii; – Adeverinta cu confirmarea in grad profesional; – Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa 2 la normele OMS 1406/2006 actualizat, – Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal pentru fapte care il fac incompatibil cu functia pentru care concureaza – Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in incompatibilitate; – Certificat privind starea de sanatate; – Dovada/Adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii doi ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatii unde si-a desfasurat activitatea sau de catre Colegiul Medicilor din Romania; – Copia carnetului de munca /adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate – Un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei de Neonatologie – Chitanta de plata a taxei de consurs in suma de 150 ron se achita la casieria unitatii. Concursul/ex

Posted in Concursuri by admin | Tags: , , ,
March 20, 2018

În urma susţinerii ambelor probe (scris si interviu) la  concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a 2 posturi de infirmier –unul in Sectia Ginecologie si a 2 posturi de ingrijitoare si unul de ingrijitoare in Sala de Operatii, Comisia de Concurs, numită prin Decizia nr.04/14.02.2018, consemnează rezultatul final al concursului: Pentru infirmiere:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursu- lui
Alexa Dana Andreea Respins Respins
Balan Marinela Admis 75 50 62.50

March 19, 2018

În urma sustinerii  interviului  la  concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe:  Pentru Infirmiere:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba Interviu Rezultat proba Interviu
1 Balan Marinela 50 Admis
2 Butnariu Mihaela 70 Admis
3 Costachescu Elena 80 Admis
4 Hutanu Maricela Cristina Absent
March 13, 2018

În urma sustinerii  probei scrise  la  concursul organizat în data de 12.03.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 posturi de infirmiera la Sectia Ginecologie , si a doua posturi de ingrijitoare la Sala de Operatii, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, numită prin Decizia nr.4/14.02.2018 , consemnează rezultatul acestei probe: Infirmiere:

Nr crt Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 Balan Marinela 75 Admis
2 Butnariu Mihaela 50 Admis
3 Costachescu Elena 75 Admis
4 Hutanu Maricela Cristina 50

Posted in Concursuri by admin
March 12, 2018

 

Nr.crt Nume si prenume candidat Rezultat proba scrisa – Nota Rezulatat sustinere proiect specialiatate-Nota Rezulatat interviu selectie Nota Rezulatat final concurs –Nota Admis /Respins
1. NICULESCU SIMONA 9.40 7.67 8.93 8.67 ADMIS

SECRETAR COMISIE CONCURS SEF BIROU RUNOS, Jr.Popa Raluca Afisat astazi  12.03.2018 – ora 15:00.

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
March 7, 2018

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor organizat în ziua de  –07.03.2018 ora 12.00  pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL concurs a carui procedura a fost reluata de la testul grila comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 07.03.2018 , orele  16.00:

                                  Comisia   Candidat Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă
SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR 5.40 RESPINS
NICULESCU SIMONA 9.40 ADMIS

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La urmatoarea proba-sustinerea proiectului de management  se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa. Sustinerea proiectului de management va avea loc in data de 12.03.2018 –ora 12.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna”-Iasi.        S

Posted in Concursuri by admin
March 6, 2018

Spitalul Clinic de  Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”- Iași anunță reluarea  concursului   pentru ocuparea funcţiei de Director MEDICAL, concurs a cărui procedură a fost suspenadată, începând cu proba scrisa – test grilă. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna “Iași, str.Elena Doamna nr.49, Iași  după următorul calendar:

  • test grilă care va avea loc in data de 07.03.2018, ora 12:00
  • proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată în data de în data de 12.03.2018 cu începere de la ora 12:00;
  • interviul de selecţie, organizat în data de 13.03.2018, ora 10:00;
  • afișare rezulatate finale – 14.03.2018 – ora 15:00

 Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs la noile date. Manager, Dr. Dobre Cristina Elena

Posted in Concursuri by admin
March 5, 2018

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 12.03.2018 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada  nedeterminata, a doua  posturi  de ingrijitoare –in  Sala de Operatii  precum si doua posturi de infirmiera in Sectia Ginecologie, toate  pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare: Pentru posturile  de infirmiera/Sectia Ginecologie:

Nr crt Nume Prenume Candidat Dosar Admis/Respins Observatii
1 Alexa Dana Andreea Respins Lipsa dovada vechime in munca
2 Balan Marinela Admis
3 Butnariu Mihaela Admis
4 Costachescu Elena

Posted in Concursuri by admin
March 1, 2018

In urma solutionarii contestatiei depuse de candidatul SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR comisia de contestatii comunica urmatorul rezultat: “se dispune suspendarea procedurii de concurs si reluarea acesteia de la etapa testului grila” Procedura se va relua dupa un nou calendar ce va fi publicat pe site-ul unitatii si la avizierul acesteia. Afisat: 01.03.2018 – ora 17:00 Secretar , Jr.Popa Raluca

Posted in Concursuri by admin | Tags: , ,
February 27, 2018

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaţilor la concursul organizat în ziua de 27.02.2018 –ora 14.00  pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 27.02.2018 , orele  17.00:

Comisia

Candidat

Punctaj final Proba scrisa Rezultat proba scrisă

SOCOLOV RAZVAN VLADIMIR

7.6

ADMIS

NICULESCU SIMONA 10

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise , la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica –Ginecologie “Elena Doamna “Iasi-Biroul RUNOS. La urmatoarea proba-sustinerea proiectului de management  se pot prezenta candidatii care au  fost admisi la proba scrisa. Sustinerea proiectului de management va avea loc i