Ordin Ministerul Sanatatii

Ordin Ministerul Sanatatii - NR.591/27.05.2010

Ministrul Sănătății, 

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art.7 HG nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu completările ulterioare;
emite următorul

ORDIN

Art.1(1) Începând cu data prezentului ordin, veniturile nete salariale lunare realizate de personalul din aparatul propriu al Ministerului Sănătății și din instituțiile care functionează în subordinea sa, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății vor fi publicate pe site-ul propriu al acestora.
Obligația prevăzută la alin.(1) se aduce la îndeplinire cu drepturile bănesti aferente lunii aprilie 2010.
ART.2 Direcția Generală Economică din cadrul Ministerului Sănătății și instituțiile prevazute la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin și vor raspunde de corectitudinea datelor.

MINISTRU,
CSEKE ATTILA

Adresa Spital Elena Doamna

 • Str. Elena Doamna nr. 49 Iași, 700398
 • 0232-210-392
 • 0232-210-394
 • 0232-210-390
 • Fax - 0232-210-396
 • contact@spitalelenadoamna.ro

Interioare Telefon

 • 233 - Triaj (Programari)
 • 208 - Secretariat
 • 218 - Registratura
 • 221 - Contabilitate
 • 283 - Resurse Umane
 • 266 - Achiziții, Tehnic
 • 262 - Farmacie
 • 207 - Laborator Analize Medicale