Externare

 In functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicata pacientului cu o zi inainte sau in dimineata zilei externarii. Medicul curant completeaza ,,Biletul de externare” si ,,Scrisoarea medicala” care vor ajunge la medicul de familie. Documentele mai-sus mentionate vor fi redactate in 2(doua) exemplare: un exemplar se ataseaza la ,,Foaia de observatie”  iar celalalt se inmaneaza pacientului.

 

Medicul curant va stabili si consemna in ,,Biletul de externare” si ,,Scrisoarea medicala” urmatoarele informatii:

– diagnosticul de externare;

– starea pacientului la externare;

– tratamentul medical pe care sa-l urmeze;

– indicatii privind regimul alimentar si de viata;

– data controlului medical;

– numarul de zile de concediu medical;

– fisa decont pacient;

– daca este cazul, se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;

 

In cazul externarii pacientului la cerere, i se explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in ,, Foaia de observatie” cererea  pacientului, acesta fiind pus sa semneze ca a solicitat externarea. Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.

 

Documentele care se elibereaza pacientului la externare :

– scrisoare medicala;

– certificat de concediu medical (dupa caz);

– adeverinta medicala (dupa caz);

– reteta medicala;

– decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;