Rezultat analiza dosare – concurs Director Medical

Comisia de concurs, numită prin Decizia  nr.1/05.02.2018, întrunită în data de 21.02.2018, ora 10.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi,  a procedat la verificarea dosarelor   candidatilor  înscrisi la concursul organizat de Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi, pentru ocuparea funcţiei de director medical, in data de 27.02.2018, cu începere de la ora 10.00 – proba scrisa.

Urmare a consemnarilor din Procesul-verbal nr.1782/21.02.2018, comisia declară  “ADMIS “ urmatorii candidati:

Nr. crt. Nume şi prenume Rezultat
1. SOCOLOV  RAZVAN VLADIMIR ADMIS
2. NICULESCU SIMONA ADMIS

pentru a sustine proba scrisă în data de 27.02.2018 ,cu incepere de la ora 10.00.

Afişat astazi 21.02.2018 ora 15.00 la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie „Elena Doamna”   Iaşi, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la afişare, respectiv 22.02.2018 ora 15.00.

Secretar  comisie,

Jr. Popa Raluca

Leave a reply