Rezultat concurs – consilier juridic

În urma   finalizarii concursului pentru postul de consilier juridic IA, pe perioada nedeterminata, Comisia de concurs numită prin  Decizia nr. 66/14.11.2018,  consemnează rezultatul final:

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultat final concurs
CIOBANU  ILONA ANDREEA Respins RESPINS
PETREA  FELICIAN GEORGEL Admis 57.66 100  78.83 ADMIS
PRISACARIU ANCA Admis 15.66  15.66 RESPINS
STOROZ OANA DELIA Admis (absent)  – RESPINS

Secretar, Ec.Peste Daniela

Afisat: 21.12.2018, ora 13.00

Leave a reply