Rezultat final concurs ingrijitoare sectia neonatologie

În urma  finalizarii concursului pentru postul de ingrijitoare, pe perioada determinata, in cadrul Sectiei Neonatologie, Comisia de concurs numită prin  Decizia nr. 63/01.11.2018,  consemnează rezultatul final: 

Numele si prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu PunctajFinal

Concurs

Rezultatul final al concursului
GHIVNICI  RALUCA ADMIS 80.16 85.33 82.74 ADMIS
PINZARU  MIHAELA ADMIS (Absent) RESPINS

Afișat: 28.11.2018, ora 13:30

Secretar Comisie Concurs,

Ec.Peste Daniela

Leave a reply