Rezultat interviu – concurs consilier juridic IA

În urma sustinerii în data de 19.12.2018 a probei „interviu”, la  concursul organizat în data de 13.12.2018 (proba scrisă), pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminată,  a postului de consilier juridic  IA, Comisia de concurs, numită  prin  Decizia nr.66/14.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume Prenume  Candidat Punctaj proba               Interviu Rezultat proba Interviu
1 Petrea Felician  Georgel 100 Admis

NOTA: Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității in 24 ore de la afișare

Comisia de concurs:

Cons. Juridic- Gradinaru Friedrich Mihail – presedinte

Cons. Juridic – Rusu Vasile – membru

Șef birou Runos – Popa Raluca – membru

Leave a reply