Rezultat interviu concurs – referent III RUNOS

În urma sustinerii in data de 18.12.2018 a probei „interviu”, la  concursul organizat in data de 12.12.2018 (proba scrisa), pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata,  a postului de referent III (S), in cadrul biroului  Runos, Comisia de concurs, numită  prin  Decizia nr.68/16.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr crt Nume  Prenume  Candidat Punctaj proba Interviu Rezultat proba Interviu
1 Galca Adrian -Corneliu 70 Admis
2 Salaru Paula Mihaela 55 Admis

NOTA: Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare

Secretar,

Ec. Peste  Daniela

Afișat: 18.12.2018,  ora 14.00

Leave a reply