Rezultat probă scrisa – Consilier Juridic IA

În urma sustinerii  probei scrise la  concursul organizat în data de 13.12.2018 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de consilier juridic IA, Comisia de concurs, numită prin Decizia 66/14.11.2018, consemnează rezultatul acestei probe:

Nr.Crt.  Nume Prenume Candidat Punctaj proba scrisa Rezultat Proba ScrisaAdmis/Respins
1 Petrea Felician Georgel 57.66 Admis
2 Prisacariu Anca 15.66 Respins
3 Storoz Oana Delia Respins (nu a prezentat cazier judiciar, nu s-a prezentat)
  1. Candidatii nemultumiti de rezultat pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii.
  2. Candidatii care au promovat proba scrisa ( cei cu punctaj de minimum 50 puncte) se vor prezenta pentru sustinerea interviului , la sediul unitatii, in data de 19.12.2018 ora 10.00

Secretar,

Ec. Peste Daniela

Afisat: 13.12.2018  ora 16.00

Leave a reply