Rezultatul interviului la concursul pentru postul de Consilier Juridic II

În urma sustinerii in data de 06.08.2019 a probei „interviu”, la  concursul organizat in data de 31.07.2019 (proba scrisa), pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminata,  a postului de consilier juridic  II, Comisia de concurs, numită  prin  Decizia nr.56/05.07.2019, consemnează rezultatul acestei probe: 

Nr. crt. Nume/Prenume Candidat Punctaj proba Interviu Rezultat proba interviu
1 Ciortan Carmen Daniela 82.66 Admis
2 Olteanu Daniela 57.66 Admis

NOTA:  *  Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul unitatii in 24 ore de la afisare

Secretar,
Ec. Peste  Daniela

AFISAT:  06.08.2019,  ora  13.30

Leave a reply