Rezultatul selectiei de dosare pentru postul de Consilier juridic II

In urma analizarii dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in data de 31.07.2019 , ora 10.00 – proba scrisa, pentru ocuparea,  pe perioada  nedeterminata, a   postului de consilier juridic II , Comisia de concurs, comunica rezultatul selectiei de dosare:

Nr. crt. Nume/Prenume
Candidat
Dosar
Admis/Respins
Observatii
1 CARARE  MALINA  GABRIELA

Admis

Dosar complet
2 CIORTAN CARMEN DANIELA Admis Dosar complet
3 MUNTEANU  LACRAMIOARA  FELICIA

Admis

 

Dosar complet

4 OLTEANU DANIELA

Admis

De adus cazierul judiciar pana la proba scrisa

5 VARTOLOMEI  CONSTANTIN Respins

Nu face dovada indeplinirii conditiei  de minimum 1 an vechime in specialitate (lipsa cazier juridic in original)

  • Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei de dosare pot depune contestatie in termen de 24 ore de la data afisarii, la secretariatul unitatii.
  • Candidatii care au promovat proba selectiei de dosare se vor prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 31.07.2019, ora 10.00 la sediul unitatii
  • Candidatii care nu aduc cazierul judiciar inainte de desfasurarea probei scrise nu vor fi primiti in concurs.

Secretar Comisie,
Ec. Peste Daniela
Afisat :   24.07.2019, ora 10.00

Leave a reply